Vind de juiste opleiding via onze catalogus. Geef uw interesse aan om op de hoogte te worden gehouden van de data waarop een opleiding wordt georganiseerd.
De opleidingen vinden plaats vanaf 6 ingeschreven deelnemers of voldoende geïnteresseerden, behalve de Seasonal Schools (min. 8 deelnemers).

Zoekfilters

Korte termijn opleidingen

Niveau

Verzekeringen

 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Alle Bouwplaatsrisico's verzekering

Verzekeringen

Welke risico's zijn verzekerbaar, welke zijn het meest geschikt om te worden verzekerd,...?

 • Nuttige basiskennis : Zie het document "Technische opleidingen – Voorgeschreven trajecten"
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Advanced

Antiwitwaswetgeving en levensverzekeringen nieuwe wet 18-09-2017

Verzekeringen

 • Nuttige basiskennis : Niet van toepassing  Zie het document "Technische opleidingen – Voorgeschreven trajecten"
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder

Arbeidsongevallen

Verzekeringen

Voor wie is de wet van toepassing ? Wanneer is er een arbeidsongeval ?

 • Nuttige basiskennis : Algemene principes van het verzekeringsrecht Zie ook "Technische opleidingen – Voorgeschreven trajecten"
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Advanced

B.A. Onderneming

Verzekeringen

De basisprincipes: hoe steekt een B.A.- verzekering in mekaar ?

 • Nuttige basiskennis : Het is minstens noodzakelijk eerst de opleiding BASIC gevolgd te hebben van de theorie van de aansprakelijkheid Zie het document "Technische opleidingen – Voorgeschreven trajecten"
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Advanced

Basiskennis levensverzekeringen (particulieren)

Verzekeringen

 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Basisprincipes van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en van de B.A. verzekeringen + B.A. privé leven

Verzekeringen

Basisprincipes van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en van de B.A. verzekeringen. De verzekering B.A. privé leven.

 • Nuttige basiskennis : Zie het document "Technische opleidingen – Voorgeschreven trajecten"
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Bedrijfsschadeverzekering

Verzekeringen

Hoe verzekeren wij welk risico ?

 • Nuttige basiskennis : Niet van toepassing Zie het document "Technische opleidingen – Voorgeschreven trajecten"
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Advanced

Bestuurdersaansprakelijkheid en verzekeringen

Verzekeringen

Overzicht van de diverse vormen van aansprakelijkheid

 • Nuttige basiskennis : Minstens voorkennis van de theorie van aansprakelijkheid en van de B.A. Ondernemingspolis Zie eveneens het document «Technische opleidingen » - « Voorgeschreven trajecten » 
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Advanced

Brand Speciale Risico's

Verzekeringen

Kennis van de basistechniek m.b.t. de verzekering Speciale risico's; onderscheid kunnen maken tussen eenvoudige en speciale risico's

 • Nuttige basiskennis : Kennis van de brandverzekering eenvoudige risico’s Zie het document "Technische opleidingen – Voorgeschreven trajecten"
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Advanced

Brandverzekering Eenvoudige risico's

Verzekeringen

Toepasselijke wetgeving. Basisbegrippen : eenvoudige en speciale risico's. Type verzekering (schade-, aansprakelijkheids- of zaakverzekering) ...

 • Nuttige basiskennis : Een kennis van de basisprincipes van de burgerlijke aansprakelijkheid en van de wet van 4 april 2014 op de landverzekeringsovereenkomst is aangeraden Zie het document "Technische opleidingen – Voorgeschreven trajecten"
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Commercieel gesprek

Verzekeringen

Hoe voer je een commercieel gesprek rond levensverzekeringen en beleggingen ?

 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

De Technische Verzekeringen

Verzekeringen

Wie verzekert wat, voor welke risico's ?

 • Nuttige basiskennis : Geen voorkennis vereist Zie het document "Technische opleidingen – Voorgeschreven trajecten"
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Advanced

Erfrecht en erfbelasting

Verzekeringen

 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder

Het pensioenlandschap in België

Verzekeringen

 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder

Het verzekeringscontract - Verzekeringswetgeving 4 april 2014 en andere

Verzekeringen

De basisprincipes van de wetgeving kunnen toepassen in dagelijkse praktijk.

 • Nuttige basiskennis : Niet van toepassing.  Zie het document "Technische opleidingen – Voorgeschreven trajecten"
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Initiatie - Inleiding tot de verzekeringen

Verzekeringen

Een zicht op de sociale, economische en juridische omgeving van de verzekeringen

 • Nuttige basiskennis : Niet van toepassing Zie het document "Technische opleidingen – Voorgeschreven trajecten"
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Inleiding tot de verzekeringen voor bedrijven

Verzekeringen

De behoeften ontleden en vertalen inzake bedrijfsverzekeringen

 • Nuttige basiskennis : Geen voorkennis vereist, tenzij reeds basis van de particuliere verzekeringen Zie eveneens het document «Technische opleidingen – « Voorgeschreven trajecten »
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Motorrijtuigenverzekering

Verzekeringen

Wettelijk achtergrond, typeovereenkomst B.A. Motorrijtuigen, bijkomende verzekeringen ...

 • Nuttige basiskennis : Een kennis van de basisprincipes van de burgerlijke aansprakelijkheid is aangeraden Zie ook het document "Technische opleidingen – Voorgeschreven trajecten"
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Overheidsopdrachten - Advanced

Verzekeringen

Elke van de 20.000 Belgische overheden moeten hun verzekeringen via de reglementering Overheidsopdrachten aankopen Hoe deze specifieke opdrachten binnen halen en daarna deze te beheren tijdens hun uitvoering? Oefeningen

 • Nuttige basiskennis : Voor gevorderden of mensen die hun kennis willen verrijken of updaten Zie ook nota "Toelichting over opleidingen ivm overheidsopdrachten"
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Advanced

Overheidsopdrachten - Basic

Verzekeringen

Elke van de 20.000 Belgische overheden moeten hun verzekeringen via de reglementering Overheidsopdrachten aankopen Hoe deze specifieke opdrachten binnen halen ?

 • Nuttige basiskennis : Geen of weinig voorkennis vereist Zie ook nota "Toelichting over opleidingen ivm overheidsopdrachten"
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Technische verzekeringen - Cyber risks

Verzekeringen

Verzekering van informatica risico's

 • Nuttige basiskennis : Geen specifieke vereisten Zie het document "Technische opleidingen – Voorgeschreven trajecten" Zie ook "Verzekering tegen cyberrisico's: nuttig of noodzakelijk?"  
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Advanced

Tweede pijler pensioenen

Verzekeringen

 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder

Verzekering Beroepsaansprakelijkheid

Verzekeringen

Voldoende kennis bezitten om een oplossing te kunnen voorstellen voor dit soort verzekeringen, aangepast aan het soort van risico en het soort van cliënten

 • Nuttige basiskennis : Minstens voorkennis van de theorie van aansprakelijkheid en van de B.A. Ondernemingspolis Zie eveneens het document « Technische opleidingen » - « Voorgeschreven trajecten »
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Advanced

Verzekering Rechtsbijstand en Bijstand

Verzekeringen

Een onderscheid maken tussen de verschillende soorten waarborgen Het onderscheid maken tussen « Reispolissen » en « Bijstandsverzekeringen »

 • Nuttige basiskennis : Voorkennis : niet van toepassing Zie eveneens het document « Technische opleidingen », « Voorgeschreven trajecten »
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Verzekeringen als beleggingsproduct

Verzekeringen

 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder

Verzekeringen voor en in de bouwsector

Verzekeringen

Vertrekkende van een tijdslijn het verloop schetsen van een « bouwproces »

 • Nuttige basiskennis : Minstens voorkennis van de theorie van aansprakelijkheid en van de technische verzekeringen. Zeker eigen voorkennis van de polis Alle Bouwplaatsriciso’s is een vereiste Zie eveneens het document «Technische opleidingen » - « Voorgeschreven trajecten » 
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Advanced+

Ziekte

Verzekeringen

 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder

Breinvriendelijker leven en werken

Persoonlijke ontwikkeling

In tijden waarin de input groter geworden is dan de output en het niet meer mogelijk is om alles gedaan te krijgen, is het noodzakelijk geworden om de klassieke principes van tijdsbeheer aan te vullen. De uitdaging vandaag de dag ligt meer dan ooit in het goed beheren van onze (beperkte) energiereserves en vooral ook in het goed beheren van ons mentaal kapitaal waarin aandachtsmanagement een centrale rol speelt. Breinvriendelijk werken dus.

 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder

Assertiviteit op het werk : De sleutel om beter te presteren

Persoonlijke ontwikkeling

Assertiviteit als sleutel gebruiken om beter te communiceren met diverse gesprekspartners (klanten, collega's, hiërarchie, partners) in mijn professionele omgeving.

 • Nuttige basiskennis : Geen bijzondere voorwaarde
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Balanslezen

Persoonlijke ontwikkeling

De deelnemers opleiden om de financiële staten te leren lezen en interpreteren om een dialoog te kunnen voeren met een CEO / CFO

 • Nuttige basiskennis : Geen bijzondere voorwaarde
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

De kracht van veerkracht

Persoonlijke ontwikkeling

Als burn-out aan de ene kant van de veerkrachtschaal staat, dan staat aan de andere kant de belofte van bevlogenheid

 • Nuttige basiskennis : Geen
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder

E-mail change management: creëer een nieuwe e-mail cultuur

Persoonlijke ontwikkeling

Het efficiënt leren beheren van je inbox.

 • Nuttige basiskennis : Geen basiskennis vereist
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder

Halt aan stress - Module 1

Persoonlijke ontwikkeling

Blijf stress de baas!

 • Nuttige basiskennis : Geen voorkennis is vereist
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Halt aan stress - Module 2

Persoonlijke ontwikkeling

Naar meer veerkracht !

 • Nuttige basiskennis : De deelnemers hebben reeds module 1 – "Blijf stress de baas" gevolgd
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Advanced

Win elke week 90' : Wellbeing at work

Persoonlijke ontwikkeling

Win elke week 90' : Wellbeing at work

 • Nuttige basiskennis : Geen basiskennis vereist
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Access - Een bestaande database gebruiken

Informatica

Een relationele database ontwerpen, gebruiken, raadplegen, voorstellen en afdrukken

 • Nuttige basiskennis : Minimale kennis van een vorige versie van Windows
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Access - Een database ontwerpen - Niveau 1

Informatica

 • Nuttige basiskennis : Elementaire kennis van Windows
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Access - Een database ontwerpen - Niveau 2

Informatica

Een relationele database ontwerpen, gebruiken, raadplegen, voorstellen en afdrukken

 • Nuttige basiskennis : Gelijkwaardige kennis hebben als bij de onderdelen die worden besproken in de module "Een database ontwerpen - niveau 1"
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Advanced

Efficiënt werken met Office 365

Informatica

 • Nuttige basiskennis : Elementaire kennis van Windows Basiskennis Ms Office
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Excel - Lijsten aanmaken

Informatica

Tabellen met rekenformules ontwerpen, opmaken, voorstellen, gebruiken en afdrukken

 • Nuttige basiskennis : Elementaire kennis van Windows
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Excel - Resultaten gebruiken

Informatica

Tabellen met rekenformules ontwerpen, opmaken, voorstellen, gebruiken en afdrukken

 • Nuttige basiskennis : Gelijkwaardige kennis hebben als bij de onderdelen die worden besproken in de module « Lijsten aanmaken » of « Tabellen ontwerpen – Niveau 2 »
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Excel - Tabellen ontwerpen - Niveau 1

Informatica

Tabellen met rekenformules ontwerpen, opmaken, voorstellen, gebruiken en afdrukken

 • Nuttige basiskennis : Elementaire kennis van Windows
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Excel - Tabellen ontwerpen - Niveau 2

Informatica

Tabellen met rekenformules ontwerpen, opmaken, voorstellen, gebruiken en afdrukken

 • Nuttige basiskennis : Gelijkwaardige kennis hebben als bij de onderdelen die worden besproken in de module « Tabellen ontwerpen – Niveau 1 »
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Advanced

Outlook - de vergeten functies

Informatica

De vergeten functies van Outlook om je leven te vereenvoudigen

 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Outlook - Werk optimaliseren met Outlook

Informatica

Oefeningen en gevorderde functies

 • Nuttige basiskennis : Dagelijkse praktijk van Outlook
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Outlook beheersen

Informatica

Volledig overzicht van de functies

 • Nuttige basiskennis : Goede kennis en dagelijkse praktijk van Windows
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Powerpoint - Best practices

Informatica

Basis functies

 • Nuttige basiskennis : Basiskennis van Windows
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Powerpoint - Gevorderde presentaties

Informatica

Een geanimeerde presentatie maken

 • Nuttige basiskennis : Kennis die overeenkomt met wat we onder "Best Practices" behandelen
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Samenwerkingstools - Office 365

Informatica

 • Nuttige basiskennis : Elementaire kennis van Windows
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Windows 10 - Update

Informatica

De nieuwe ontwikkelingen van Windows 10 ontdekken

 • Nuttige basiskennis : Minimale kennis van Windows 7
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Word - Best Practices

Informatica

Typen, opmaken, automatiseren en printen van alle types van Word-documenten

 • Nuttige basiskennis : Basiskennis Windows
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Word - Samenvoegen en invoegen

Informatica

Post, e-mails, etiketten en toevoegingen

 • Nuttige basiskennis : Kennis van Word die overeenkomt met wat we onder ‘Best Practices’ behandelen
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Advanced

Word - Taken optimalisatie

Informatica

Tools en complexe documenten

 • Nuttige basiskennis : Kennis van Word die overeenkomt met wat we onder ‘Best Practices’ behandelen
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Algemeen professionele taaltraining voor kandidaten met laag niveau - Nederlands, Engels, Frans of Duits

Talen

Snel en doeltreffend mijn taalbeheersing verbeteren op aangename en interactieve wijze.

 • Nuttige basiskennis : Niveau = minimum 1/5 ALTE = A2
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Doelgericht telefoneren voor makelaars - Nederlands, Engels, Frans of Duits

Talen

Op een doelgerichte manier telefoneren in de doeltaal.

 • Nuttige basiskennis : Niveau = minimum 2/5 ALTE - B1
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Nederlands, Frans in de verzekeringssector

Talen

Een professioneel taalgebruik gericht op de basisterminologie van de verzekeringen.

 • Nuttige basiskennis : Niveau = minimum 2/5 ALTE – B1 CEF
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Commerciële kantoororganisatie

Verkoop en marketing

Het impact van een organisatie van hoog niveau op effectiviteit en resultaten

 • Nuttige basiskennis : Geen bijzondere voorwaarde
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Commerciële Reflex

Verkoop en marketing

Prospectie, een andere aanpak

 • Nuttige basiskennis : Geen bijzondere voorwaarde
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Klantgerichte communicatie

Verkoop en marketing

Basisprincipes van verbale en non-verbale communicatie

 • Nuttige basiskennis : Er is geen basiskennis vereist
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Advanced

Doeltreffend communiceren en telefoneren

Communicatie

Competencies aan de telefoon optimaliseren

 • Nuttige basiskennis : Geen bijzondere voorwaarde
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Feedback geven en ontvangen

Communicatie

Naar een open dialoog

 • Nuttige basiskennis : Geen basiskennis vereist
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Klachtenbeheer - meer grip op lastige gesprekken

Communicatie

Actief luisteren naar uw klant

 • Nuttige basiskennis : Geen bijzondere voorwaarde
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder
 • Niveau : Basic

Toolbox FeelGood@Work

Communicatie

Open jouw toolbox voor een positieve communicatie met klanten en collega's op de werkvloer!

 • Nuttige basiskennis : Geen bijzondere voorwaarde
 • Deelnemers : Min. 6 deelnemers
 • Locatie : Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn
 • Puntensysteem : Met / Zonder

De juiste opleiding niet gevonden?

Stuur ons uw verzoek

COVID19

 

Beste bezoeker,

In het kader van de actuele context rond de Coronaproblematiek heeft Cepom, in samenspraak met de Raad van bestuur, beslist om alle klassikale opleidingen op te schorten, en dit tot nader order.

In deze onuitgegeven omstandigheden en om zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften en aanvragen van de medewerkers van de PC 307, heeft Cepom een groot aantal digitale opleidingen opgezet.

Ontdek hier ons aanbod.

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwe digitale opleidingen? Schrijf dan vlug in op onze nieuwsbrief.

Wij danken u voor uw begrip.