Termen

Doelgroep

Iedereen met een basiskennis die zijn/haar documenten wil verfraaien met illustraties

Nuttige basiskennis

De module "De fundamenten van Word" hebben afgerond of over gelijkwaardige vaardigheden beschikken

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Beschrijving

Inhoud

 • Afbeeldingen gebruiken (Een afbeelding invoegen vanaf dit apparaat of online - Een afbeelding selecteren, verplaatsen, verwijderen - De grootte van een afbeelding aanpassen - De weergave van een afbeelding wijzigen, aanpassen - De verankering van een afbeelding beheren - Een afbeelding aanpassen: correcties, kleuren, artistieke effecten, transparantie - De achtergrond verwijderen - Een afbeelding bijsnijden en de tools voor bijsnijden gebruiken - Een watermerkafbeelding op alle pagina's toepassen - De afbeelding comprimeren - De afbeelding wijzigen)
 • Vormen invoegen (Lijnen of vormen invoegen - Een tekengebied invoegen - De grootte van lijnen of vormen wijzigen - Het tekengebied - Vormen kopiëren of verplaatsen - Tekst invoegen in een vorm - De omtrek, opvulling, tekst wijzigen - De punten van een vorm wijzigen - De standaardvorm of -lijn instellen - Connectoren gebruiken - 3D-modellen invoegen (2019))
 • Tekstvakken maken (Een tekstvak maken, bewerken, verwijderen - Kenmerken van tekstvakken bewerken - Tekstvakken koppelen)
 • Een sierletter invoegen - Een paginakleur invoegen
 • SmartArt gebruiken (Het principe van SmartArt kennen - Een SmartArt-stroomschema  invoegen - Een vorm in een stroomschema toevoegen, verwijderen - Niveaus in een stroomschema beheren - Een stroomschema verplaatsen - De opmaak wijzigen - Automatische opmaak en kleuren op een stroomschema toepassen - Specifieke opmaak en kleuren toepassen - De achtergrondkleur van het stroomschema wijzigen)
 • Grafische objecten wijzigen (De opvulling of omtrek van een grafisch object wijzigen - Schaduw- en 3D-effecten op een grafisch object toepassen - Objecten roteren - De eigenschappen van een object reproduceren op een ander object - De weergavevolgorde van objecten in het vlak wijzigen - Objecten groeperen/onderverdelen - De tools voor uitlijning en verdeling gebruiken - Het tekenraster weergeven - De rasterafstand wijzigen - Een extern object - een WordArt-object invoegen - De vorm van een WordArt-object wijzigen)
 • Kolommen maken (Kolommen met dezelfde of verschillende breedtes maken - De breedte en afstand van kolommen aanpassen - Een verticale lijn tussen kolommen toevoegen - Kolomeinden gebruiken)

Doelen

 • De kracht van DTP-tools van Word benutten
 • Grafische objecten integreren in documenten
 • Illustraties (schema's, grafieken, vormen, afbeeldingen) efficiënt beheren
 • Stroomdiagrammen maken

Nuttige info

Methodologie

 • Onze pedagogische benadering is gericht op de persoon en stelt hem/haar een progressieve en continue kennisbenadering voor door denkwerk en actie te combineren. Ze berust op een principe van leren door experimenteren. De voorgestelde oefeningen zijn praktisch en concreet waardoor de materie kan worden verankerd en het inzicht kan worden verfijnd.
 • Wij stellen een geheel van activiteiten voor die we structureren tijdens de voorbereiding van de opleiding (Analyse van de op te lossen gevallen – Testen - Debriefing van oefeningen - Een beroep doen op het collectieve inzicht van de deelnemers - Praktische oefeningen - Kennisoverdracht - Omzetting in de realiteit van de deelnemer: rechtstreeks op het terrein, met name dankzij het gebruik van schriftjes van deelnemers …)

Duurtijd

1 dag

Aantal punten

Voor deze opleiding worden geen FSMA-punten toegekend

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Terug naar catalogus

BREAKING NEWS

Cepom heeft zojuist zijn gloednieuwe LMS platform gelanceerd. (gratis digitale opleidingen)

Meer over weten ?

Contacteer ons en aboneer u op onze nieuwsbrief!

Happy New Year

Join us on Linkedin Skip