Cepom - Office - Office 365 efficiënt gebruiken

Termen

Doelgroep

Iedereen die gebruik maakt van de online diensten van het Microsoft 365-platform

Nuttige basiskennis

Courant gebruik van Windows (gebruik toeetsenbord en muis - Vensters - Verkenner) - Kennis van een Office-versie van voor Ms 365

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Inhoud

  • Inleiding tot Office 365 (Overzicht van de verschillende onderdelen - Meerwaarde - Inleiding tot het Online-portaal - Kennismaking met de interface - Recuperatie van modellen en thema's van Office Online)
  • Kennismaking met de Web App (Beheer van documenten en modellen - Documenten synchroniseren en lokaliseren - Samenwerken aan documenten - Online applicaties beheren vs kantoorapplicaties)
  • De interface van de kantoorapplicaties beheren (De statusbalk gebruiken - Illustraties integreren - De thema’s gebruiken - Het lint personaliseren - De opties instellen)
  • Communicatietools (Inleiding tot de Outlook Web App - Inleiding tot het berichtenverkeer - Instant berichten en webconferenties met Skype Business en Teams)
  • De nieuwigheden in de kantoorapplicaties begrijpen (Outlook – Word – Excel – PowerPoint

 

 

 

Doelen

  • De filosofie en de werkomgeving van Ms 365 begrijpen
  • Kennismaken met de online en collaboratieve bureautica
  • Een beeld krijgen van de onderdelen en meerwaarde van Ms 365

Nuttige info

Methodologie

  • Onze pedagogische benadering is gericht op de persoon en stelt hem/haar een progressieve en continue kennisbenadering voor door denkwerk en actie te combineren. Ze berust op een principe van leren door experimenteren. De voorgestelde oefeningen zijn praktisch en concreet waardoor de materie kan worden verankerd en het inzicht kan worden verfijnd.
  • Wij stellen een geheel van activiteiten voor die we structureren tijdens de voorbereiding van de opleiding (Analyse van de op te lossen gevallen – Testen - Debriefing van oefeningen - Een beroep doen op het collectieve inzicht van de deelnemers - Praktische oefeningen - Kennisoverdracht - Omzetting in de realiteit van de deelnemer: rechtstreeks op het terrein, met name dankzij het gebruik van schriftjes van deelnemers …)

Duurtijd

1 dag

Aantal punten

Voor deze opleiding worden geen FSMA-punten toegekend

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Wij zullen contact met u opnemen zodra deze training op de agenda staat.

Terug naar catalogus

Verhuizen

We verhuizen deze maandag 6 mei

Skip