Termen

Doelgroep

Iedere medewerker van een makelaarskantoor betrokken met de motorrijtuigenverzekeringen :

 • productiebeheerders
 • schadebeheerders
 • commerciële afgevaardigden

Nuttige basiskennis

Een kennis van de basisprincipes van de burgerlijke aansprakelijkheid is aangeraden

Zie ook het document "Technische opleidingen – Voorgeschreven trajecten"

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Inhoud

Wettelijke achtergrond

 • Toepasselijke wetgeving en evolutie
 • Juridische middelen om de slachtoffers te beveiligen
 • Draagkracht van de verplichting tot verzekering
 • Principe van de niet tegenwerping van de uitzonderingen
 • Het recht van verhaal van de verzekeraar
 • Het eigen recht van het slachtoffer (rechtstreeks verhaal)
 • Rol van het Belgisch Bureau
 • Rol en gevallen van tussenkomst van het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds
 • Automatische vergoedingsplicht m.b.t. de zwakke weggebruikers
 • Nieuwe regelgeving voor de "onschuldige slachtoffers"
 • Nieuwe bepalingen van de wet van 31 mei 2017

 De Minimumvoorwaarden (van toepassing sedert 12 mei 2018)

 • Nieuwe teksten met nieuwe logica en nieuwe principes
 • Afsluiten van de overeenkomst
 • Voorwerp van de verzekering
 • Territorialiteit en groene (witte) kaart
 • Verzekerd(e) voertuig(en)
 • Nieuwe regels omtrent “voortbewegingstoestellen” en “electrische fietsen”
 • Personen waarvan de B.A. verzekerd is ... van wie niet
 • De voorwaardelijk gedekte slachtoffers
 • Gedekte en uitgesloten schade
 • Uitbreiding van de dekking voor andere voertuigen
 • Het verhaal van de verzekeraar : gevallen en (nieuwe) toepassingen
 • Overzicht van principes van schaderegeling : conventies en gemeen recht

Bijkomende verzekeringen

 • Omnium: voorwerp, te verzekeren bedrag, verzekerd bedrag, waarborgen
 • Individuele lichamelijke ongevallenverzekering voor de bestuurder: problematiek, mogelijke waarborgen en producten
 • Rechtsbijstandverzekering: kenmerken, voorwerp, waarborgen

Doelen

Op het einde van de opleiding zullen de deelnemers :

 • de wettelijke achtergrond van de B.A. Autoverzekering kunnen bepalen
 • de juridische middelen ter beveiliging van de slachtoffers kunnen begrijpen en toepassen
 • de voornaamste artikelen van de nieuwe minimumvoorwaarden kunnen begrijpen, uitleggen en toepassen
 • de bijkomende verzekeringen kunnen opsommen en hun voorwerp en voornaamste waarborgen kunnen bepalen

Nuttige info

Methodologie

Uitwisseling van uiteenzettingen, individuele en collectieve analyses van wetteksten en van de algemene voorwaarden

Duurtijd

2 (twee) niet-opeenvolgende dagen

 

Aantal punten

12 punten worden toegekend voor deze opleiding

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Terug naar catalogus

COVID19

 

Beste bezoeker,

In het kader van de actuele context rond de Coronaproblematiek heeft Cepom, in samenspraak met de Raad van bestuur, beslist om alle klassikale opleidingen op te schorten, en dit tot nader order.

In deze onuitgegeven omstandigheden en om zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften en aanvragen van de medewerkers van de PC 307, heeft Cepom een groot aantal digitale opleidingen opgezet.

Ontdek hier ons aanbod.

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwe digitale opleidingen? Schrijf dan vlug in op onze nieuwsbrief.

Wij danken u voor uw begrip.