Termen

Doelgroep

Iedere medewerker van een makelaarskantoor betrokken met de motorrijtuigenverzekeringen :

 • productiebeheerders
 • schadebeheerders
 • commerciële afgevaardigden

Nuttige basiskennis

Een kennis van de basisprincipes van de burgerlijke aansprakelijkheid is aangeraden

Zie ook het document "Technische opleidingen – Voorgeschreven trajecten"

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Inhoud

Wettelijke achtergrond

 • Toepasselijke wetgeving en evolutie
 • Juridische middelen om de slachtoffers te beveiligen
 • Draagkracht van de verplichting tot verzekering
 • Principe van de niet tegenwerping van de uitzonderingen
 • Het recht van verhaal van de verzekeraar
 • Het eigen recht van het slachtoffer (rechtstreeks verhaal)
 • Rol van het Belgisch Bureau
 • Rol en gevallen van tussenkomst van het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds
 • Automatische vergoedingsplicht m.b.t. de zwakke weggebruikers
 • Nieuwe regelgeving voor de "onschuldige slachtoffers"
 • Nieuwe bepalingen van de wet van 31 mei 2017

 De Minimumvoorwaarden (van toepassing sedert 12 mei 2018)

 • Nieuwe teksten met nieuwe logica en nieuwe principes
 • Afsluiten van de overeenkomst
 • Voorwerp van de verzekering
 • Territorialiteit en groene (witte) kaart
 • Verzekerd(e) voertuig(en)
 • Nieuwe regels omtrent “voortbewegingstoestellen” en “electrische fietsen”
 • Personen waarvan de B.A. verzekerd is ... van wie niet
 • De voorwaardelijk gedekte slachtoffers
 • Gedekte en uitgesloten schade
 • Uitbreiding van de dekking voor andere voertuigen
 • Het verhaal van de verzekeraar : gevallen en (nieuwe) toepassingen
 • Overzicht van principes van schaderegeling : conventies en gemeen recht

Bijkomende verzekeringen

 • Omnium: voorwerp, te verzekeren bedrag, verzekerd bedrag, waarborgen
 • Individuele lichamelijke ongevallenverzekering voor de bestuurder: problematiek, mogelijke waarborgen en producten
 • Rechtsbijstandverzekering: kenmerken, voorwerp, waarborgen

Doelen

Op het einde van de opleiding zullen de deelnemers :

 • de wettelijke achtergrond van de B.A. Autoverzekering kunnen bepalen
 • de juridische middelen ter beveiliging van de slachtoffers kunnen begrijpen en toepassen
 • de voornaamste artikelen van de nieuwe minimumvoorwaarden kunnen begrijpen, uitleggen en toepassen
 • de bijkomende verzekeringen kunnen opsommen en hun voorwerp en voornaamste waarborgen kunnen bepalen

Nuttige info

Methodologie

Uitwisseling van uiteenzettingen, individuele en collectieve analyses van wetteksten en van de algemene voorwaarden

Duurtijd

2 (twee) niet-opeenvolgende dagen

 

Aantal punten

12 FSMA-punten worden toegekend voor deze opleiding

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Terug naar catalogus

BREAKING NEWS

Cepom heeft zojuist zijn gloednieuwe LMS platform gelanceerd. (gratis digitale opleidingen)

Meer over weten ?

Contacteer ons en aboneer u op onze nieuwsbrief!

Happy New Year

Join us on Linkedin Skip