Termen

Doelgroep

Iedere medewerker van een makelaarskantoor betrokken met de motorrijtuigenverzekeringen:

 • productiebeheerders;
 • schadebeheerders;
 • commerciële afgevaardigden.

Nuttige basiskennis

Een kennis van de basisprincipes van de burgerlijke aansprakelijkheid is aangeraden.

Zie ook het document "Technische opleidingen – Voorgeschreven trajecten"

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Inhoud

Wettelijke achtergrond

 • Toepasselijke wetgeving en evolutie.
 • Juridische middelen om de slachtoffers te beveiligen.
 • Draagkracht van de verplichting tot verzekering.
 • Principe van de niet tegenwerping van de uitzonderingen.
 • Het recht van verhaal van de verzekeraar.
 • Het eigen recht van het slachtoffer (rechtstreeks verhaal).
 • Rol van het Belgisch Bureau.
 • Rol en gevallen van tussenkomst van de Motorwaarborgfonds.
 • Automatische vergoedingsplicht m.b.t. de zwakke verkeersdeelnemers.
 • Nieuwe bepalingen van de wet van 31 mei 2017.

 De Minimumvoorwaarden (van toepassing sedert 12 mei 2018)

 • Nieuwe teksten met nieuwe logica en nieuwe principes.
 • Afsluiten van de overeenkomst.
 • Voorwerp van de verzekering.
 • Territorialiteit en groene kaart.
 • Verzekerd(e) voertuig(en).
 • Nieuwe regels omtrent “voortbewegingstoestellen” en “electrische fietsen”.
 • Personen waarvan de BA verzekerd is.
 • De voorwaardelijk gedekte slachtoffers.
 • Gedekte en uitgesloten schade.
 • Uitbreiding van de dekking voor andere voertuigen.
 • Het verhaal van de verzekeraar: gevallen en (nieuwe) toepassing.
 • Overzicht van principes van schaderegeling: conventies en gemeen recht.

Bijkomende verzekeringen

 • Omnium: voorwerp, te verzekeren bedrag, verzekerd bedrag, waarborgen.
 • Individuele lichamelijke ongevallenverzekering voor de bestuurder: problematiek, mogelijke waarborgen en producten.
 • Rechtsbijstandverzekering: kenmerken, voorwerp, waarborgen

Doelen

Op het einde van de opleiding zullen de deelnemers:

 • de wettelijke achtergrond van de BA Autoverzekering kunnen bepalen;
 • de juridische middelen ter beveiliging van de slachtoffers kunnen opsommen;
 • de voornaamste artikelen van het type overeenkomst kunnen begrijpen, uitleggen en toepassen;
 •  de bijkomende verzekeringen kunnen opsommen en hun voorwerp en voornaamste waarborgen kunnen bepalen.

Nuttige info

Methodologie

Uitwisseling van uiteenzettingen, individuele en collectieve analyses van wetteksten en van de algemene voorwaarden.

Duurtijd

Twee niet-opeenvolgende dagen.

 

Aantal punten

Deze opleiding geef 12 (twaalf) punten.

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Terug naar catalogus

COVID19

Beste bezoeker, In het kader van de actuele context rond de Coronaproblematiek heeft Cepom, in samenspraak met de Raad van bestuur, beslist om de behandeling van alle aanvragen tot opleiding tot nader order op te schorten. Conform de overheidsmaatregelen worden onze opleidingen eveneens opgeschort, en dit tot minstens maandag 20 april 2020. Wij danken u voor uw begrip.