Termen

Doelgroep

Iedereen die de opmaak van documenten wil vergemakkelijken dankzij tabellen in Word

Nuttige basiskennis

De module "De fundamenten van Word" hebben afgerond of over gelijkwaardige vaardigheden beschikken

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Beschrijving

Inhoud

  • Een tabel maken (Een tabel invoegen - Een of meerdere rijen/kolommen/cellen aan een tabel toevoegen of verwijderen - Selectiemethoden in een tabel gebruiken - Cellen samenvoegen of splitsen - Een tabel splitsen - Een tabel verplaatsen - Een tabel aanpassen aan de inhoud of het venster - Tekst voor een tabel invoegen)
  • Een tabel opmaken (Voorgedefinieerde tabelstijlen - Opties voor tabelstijlen - Een nieuwe stijl definiëren - De breedte/hoogte van een kolom/rij wijzigen met behulp van hulplijnen - Tekstinhoud in cellen uitlijnen en oriënteren - Een tabel uitlijnen - Randen en kaders toevoegen, wijzigen of verwijderen - Tekst omzetten in tabel of tabel in tekst - Gegevens in een tabel sorteren - Een afbeelding in een tabel invoegen - Een tabel binnen een tekst gebruiken (Wrapping))
  • Een tabel op meerdere pagina's beheren (kolomtitels herhalen op alle pagina's - Gekoppelde rijen beheren)
  • Werken met een tabel met twee talen in parallel (Een transparante tabel maken - Paragrafen synchroniseren)
  • Een formulier maken (Het tabblad ontwikkelaar invoegen - Formuliervelden invoegen - Opties voor formuliervelden instellen - Het formulier beveiligen - Het bewerken van delen van het formulier toestaan - Formuliervelden invullen)

Doelen

  • De opmaak van documenten vergemakkelijken dankzij tabellen
  • Efficiënt werken met Word-tabellen
  • Formulieren maken

Nuttige info

Methodologie

  • Onze pedagogische benadering is gericht op de persoon en stelt hem/haar een progressieve en continue kennisbenadering voor door denkwerk en actie te combineren. Ze berust op een principe van leren door experimenteren. De voorgestelde oefeningen zijn praktisch en concreet waardoor de materie kan worden verankerd en het inzicht kan worden verfijnd.
  • Wij stellen een geheel van activiteiten voor die we structureren tijdens de voorbereiding van de opleiding (Analyse van de op te lossen gevallen – Testen - Debriefing van oefeningen - Een beroep doen op het collectieve inzicht van de deelnemers - Praktische oefeningen - Kennisoverdracht - Omzetting in de realiteit van de deelnemer: rechtstreeks op het terrein, met name dankzij het gebruik van schriftjes van deelnemers …)

Duurtijd

1 dag

Aantal punten

Voor deze opleiding worden geen FSMA-punten toegekend

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Terug naar catalogus

BREAKING NEWS

Cepom heeft zojuist zijn gloednieuwe LMS platform gelanceerd. (gratis digitale opleidingen)

Meer over weten ?

Contacteer ons en aboneer u op onze nieuwsbrief!

Happy New Year

Join us on Linkedin Skip