Cepom - Brandverzekering Eenvoudige risico's

Termen

Doelgroep

Iedere medewerker van een makelaarskantoor :

 • die betrokken is met de verzekering Brand "Eenvoudig risico's", zoals productiebeheerders, schadebeheerders en commerciële afgevaardigden
 • die de verzekering Brand "Speciale risico's wilt bestuderen en geen kennis heeft van de basisprincipes van de verzekering "Brand Eenvoudige risico's"

Nuttige basiskennis

Een kennis van de basisprincipes van de burgerlijke aansprakelijkheid en van de wet van 4 april 2014 op de landverzekeringsovereenkomst is aangeraden

Zie het document "Technische opleidingen – Voorgeschreven trajecten"

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Inhoud

 • Toepasselijke wetgeving : Burgerlijk Wetboek, KB Brand van 1992
 • Basisbegrippen: eenvoudige en speciale risico's
 • Type verzekering (schade-, aansprakelijkheids- of zaakverzekering)
 • Verzekerd risico : gebouw en/of inhoud
 • Juridische situatie van de verzekerde en type verzekering
 • De basiswaarborgen, waarborgen in optie en waarborguitbreidingen: voorwerpen, gedekte en uitgesloten gevaren
 • Te verzekeren waarde en verzekerde waarden
 • Evaluatiemethodes van de te verzekeren waarde
 • Principes van schadebeheer
 • Plaats van het risico en afwijkingen
 • Evenredigheidsregel, afwijkingen en systemen om gedekt te worden in eerste risico

Doelen

Op het einde van de opleiding zullen de deelnemers :

 • een onderscheid kunnen maken tussen eenvoudige en speciale risico's
 • de diverse partijen een aangespaste oplossing kunnen voorstellen
 • de verzekerbare gevaren en hun belangrijkste waarborgen kunnen opsommen en uitleggen
 • de gangbare uitsluitingen herkennen

Nuttige info

Methodologie

Uitwisseling van uiteenzettingen, individuele en collectieve analyses van wetteksten en van algemene waarborgen, oplossen van vragen en praktijkgevallen

Duurtijd

2 dagen

Aantal punten

12 punten worden toegekend voor deze opleiding

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Terug naar catalogus

Verhuizen

We verhuizen deze maandag 6 mei

Skip