Termen

Doelgroep

Beheerders en commerciële afgevaardigden betrokken met de technische verzekeringen

Nuttige basiskennis

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Inhoud

 • Basisbegrippen: verschillen tussen "Materiële schadeverzekering" en "B.A.-afdeling"
 • Technico-commerciële benadering: welke risico's zijn verzekerbaar, welke zijn het meest geschikt om te worden verzekerd,...
 • Te verzekeren waarde en verzekerde waarden
 • Principes van de verzekering "Alle risico's"
 • Wat blijft dan uitgesloten ?
 • Wie verzekert wat? Wie neemt de polis? Welke personen dienen als "verzekerde" opgenomen te worden in de polis ?  
 • De tijdslijn in verzekeringen: wie staat in en waarvoor, gedurende welke periode? Overgang van de ene waarborg naar de andere. Van afbraakwerken tot einde van de "10-jarige aansprakelijkheid"
 • Wie is aansprakelijk en waarvoor in het bouwproces ? Van architect tot onderaannemer, van bouwheer tot promotor
 • Aspecten van aansprakelijkheid: fout- en foutloze aansprakelijkheid (art. 544 B.W.)
 • Weerslag op de polis B.A. van de aannemer (onderaannemer) en contractuele aansprakelijkheid. Wat met B.A. nalevering ?
 • Aansprakelijkheid van architect en aannemer: de 10-jarige aansprakelijkheid
 • "Controleverzekering" / "Verzekering van de 10-jarige aansprakelijkheid"
 • Basisprincipes van schaderegeling
 • De basiswaarborgen, opties en uitbreidingen: voorwerp, gedekte en uitgesloten gevaren
 • Tarificatieprincipes

Doelen

Op het einde van de opleiding zullen de deelnemers kennis hebben van de basistechniek m.b.t. de verzekering "Alle Bouwrisico's" 

 • Zij zullen een overzicht kunnen geven van de voornaamste risico's die verbonden zijn aan bouwprojecten en zullen hiervoor de gepaste oplossingen kunnen voorstellen en uitwerken op het vlak van materiële schadeverzekering en op het vlak van aansprakelijkheid
 • Er zal door hen op technico-commercieel vlak een logische opbouw kunnen gemaakt worden : wie verzekert wat, gedurende welke periode, voor welke risico's ?

Nuttige info

Methodologie

 • Uitwisseling van uiteenzettingen, individuele en collectieve analyses van wetteksten en vooral van algemene voorwaarden
 • Vertrekkende van de dagdagelijkse bouwpraktijk overlopen wij de diverse risico's en mogelijke oplossingen
 • Waar zitten de problemen en welke oplossingen zijn er voor de verschillende partijen ? 
 • Oplossen van vragen en praktijkgevallen

Duurtijd

1 dag

Aantal punten

6 punten worden toegekend voor deze opleiding

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Wij zullen contact met u opnemen zodra deze training op de agenda staat.

Terug naar catalogus

BREAKING NEWS

Cepom heeft zojuist zijn gloednieuwe LMS platform gelanceerd. (gratis digitale opleidingen)

Meer over weten ?

Contacteer ons en aboneer u op onze nieuwsbrief!

Skip