Termen

Doelgroep

Beheerders en commerciële afgevaardigden betrokken met de technische verzekeringen.

Nuttige basiskennis

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Inhoud

 • Basisbegrippen: verschillen tussen "Materiële schadeverzekering" en "B.A.-afdeling".
 • Technico-commerciële benadering: welke risico's zijn verzekerbaar, welke zijn het meest geschikt om te worden verzekerd,...
 • Te verzekeren waarde en verzekerde waarden.
 • Principes van de verzekering "Alle risico's".
 • Wie verzekert wat? Wie neemt de polis? Welke personen dienen als "verzekerde" opgenomen te worden in de polis?  
 • De tijdslijn in verzekeringen: wie staat in en waarvoor, gedurende welke periode? Overgang van de ene waarborg naar de andere. Van afbraakwerken tot einde van de "10-jarige aansprakelijkheid".
 • Wie is aansprakelijk en waarvoor in het bouwproces ? Van architect tot onderaannemer, van bouwheer tot promotor.
 • Aspecten van aansprakelijkheid: fout- en foutloze aansprakelijkheid (art. 544 B.W.).
 • Weerslag op de polis B.A. van de aannemer (onderaannemer) en contractuele aansprakelijkheid. Wat met B.A. nalevering?
 • Aansprakelijkheid van architect en aannemer: de 10-jarige aansprakelijkheid.
 • "Controleverzekering" / "Verzekering van de 10-jarige aansprakelijkheid".
 • Basisprincipes van schaderegeling.
 • De basiswaarborgen, opties en uitbreidingen: voorwerp, gedekte en uitgesloten gevaren.
 • Tarificatieprincipes

Doelen

 • Op het einde van de opleiding zullen de deelnemers kennis hebben van de basistechniek m.b.t. de verzekering "Alle Bouwrisico's".  Zij zullen een overzicht kunnen geven van de voornaamste risico's die verbonden zijn aan bouwprojecten en zullen hiervoor de gepaste oplossingen kunnen voorstellen en uitwerken op het vlak van materiële schadeverzekering en op het vlak van aansprakelijkheid.
 • Er zal op technico-commercieel vlak een logische opbouw gedaan worden: wie verzekert wat, gedurende welke periode, voor welke risico's?
 • De verzekerbare gevaren zullen behandeld worden met onderzoek van de waarborgen en de klassieke uitsluitingen. De huidige marktvoorwaarden zullen benaderd worden.
 • Vanuit de theorie wordt de praktijk benaderd: hoe verzekeren wij welk risico?

Nuttige info

Methodologie

 • Uitwisseling van uiteenzettingen, individuele en collectieve analyses van wetteksten en vooral van algemene voorwaarden.
 • Vertrekkende van de dagdagelijkse bouwpraktijk overlopen wij de diverse risico's en mogelijke oplossingen.
 • Waar zitten de problemen en welke oplossingen zijn er voor de verschillende partijen? 
 • Oplossen van vragen en praktijkgevallen.

Duurtijd

1 dag

Aantal punten

Deze opleiding geeft 6 (zes) punten.

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Wij zullen contact met u opnemen zodra deze training op de agenda staat.

Terug naar catalogus

COVID19

Beste bezoeker, In het kader van de actuele context rond de Coronaproblematiek heeft Cepom, in samenspraak met de Raad van bestuur, beslist om de behandeling van alle aanvragen tot opleiding tot nader order op te schorten. Conform de overheidsmaatregelen worden onze opleidingen eveneens opgeschort, en dit tot minstens maandag 20 april 2020. Wij danken u voor uw begrip.