Cepom - Powerpoint - Een efficiënte presentatie ontwerpen

Termen

Doelgroep

Iedereen die nog maar weinig of nooit met PowerPoint heeft gewerkt en die een efficiënte presentatie wil maken

Nuttige basiskennis

Courant gebruik van Windows (gebruik toetsenbord en muis - Vensters - Verkenner) - Een goede kennis van Word is een troef

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Beschrijving

Inhoud

 • Kennismaken met de grafische interface van PowerPoint
 • Een presentatie maken (De belangrijkste punten van een geslaagde presentatie identificeren - Te veel informatie doodt de informatie - Het plan voorbereiden - De duidelijkheid van de presentatie verbeteren)
 • Een presentatie maken (Een blanco presentatie maken - Een presentatie maken op basis van een sjabloon/thema - Een thema aanpassen (kleuren, lettertypes, achtergrond) - Een presentatie maken op basis van een bestaande presentatie - Een presentatie openen, sluiten en opslaan)
 • De inhoud van dia's verfraaien (Een lay-out kiezen die aangepast is aan de inhoud van de dia - Het begrip masker en het belang ervan begrijpen - Onderscheid maken tussen bestandsafbeeldingen, opgeslagen afbeeldingen en online afbeeldingen - Tekst invoegen - Gedeeltelijke of volledige screenshots invoegen - Een tabel maken - Een grafiek tekenen - Een automatische vorm tekenen - WordArt toevoegen - Multimedia-objecten invoegen - Objecten beheren - De verschillende objecten positioneren, uitlijnen en verspreiden - Objecten scheiden en groeperen)
 • De dia's organiseren (De sorteermodus gebruiken - Verwijderen - Verplaatsen - Dupliceren - Verbergen of weergeven - Dia's van de ene presentatie naar een andere kopiëren)
 • De diavoorstelling dynamischer maken (overgangseffecten toepassen op de dia's - De diavoorstelling projecteren - Van de ene dia naar een andere navigeren)

Doelen

 • Kennismaken met de basisregels van een efficiënte presentatie
 • Snel en methodisch een diavoorstelling maken
 • De inhoud van de dia's verfraaien met tekst, illustraties, afbeeldingen en multimedia-objecten
 • Zorgen voor een uniforme lay-out van de dia's
 • Een diavoorstelling dynamisch maken en projecteren

Nuttige info

Methodologie

 • Onze pedagogische benadering is gericht op de persoon en stelt hem/haar een progressieve en continue kennisbenadering voor door denkwerk en actie te combineren. Ze berust op een principe van leren door experimenteren. De voorgestelde oefeningen zijn praktisch en concreet waardoor de materie kan worden verankerd en het inzicht kan worden verfijnd.
 • Wij stellen een geheel van activiteiten voor die we structureren tijdens de voorbereiding van de opleiding (Analyse van de op te lossen gevallen – Testen - Debriefing van oefeningen - Een beroep doen op het collectieve inzicht van de deelnemers - Praktische oefeningen - Kennisoverdracht - Omzetting in de realiteit van de deelnemer: rechtstreeks op het terrein, met name dankzij het gebruik van schriftjes van deelnemers …)

Duurtijd

1 dag

Aantal punten

Voor deze opleiding worden geen FSMA-punten toegekend

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Terug naar catalogus

Verhuizen

We verhuizen deze maandag 6 mei

Skip