Termen

Doelgroep

Iedereen met een basiskennis van formules die de volledige rekenkracht van Excel wil benutten

Nuttige basiskennis

De module "Berekeningen & formules - Niveau 1" hebben afgerond of over gelijkwaardige vaardigheden beschikken

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Beschrijving

Inhoud

 • De benoemde bereiken gebruiken ("Bereik Naam” gebruiken - Een verwijzingsnaam creëren - Een benoemd element bereiken - Gebruik de tool namen beheren - Benoemde bereiken beheren - Een verwijzingsnaam gebruiken in een formule - Een verwijzingsnaam toekennen aan een constante)
 • De zoekfuncties gebruiken (De functies HORIZ.ZOEKEN - VERT.ZOEKEN – X.ZOEKEN – INDEX – VERGELIJKEN)
 • De informatiefuncties gebruiken (de functie ISLEEG gebruiken)
 • Jongleren met de voorwaardelijke formules (De functies OF, EN begrijpen en gebruiken - De functies (ALS, EN, OF, enz.) nesten - De functie ALS.FOUT - De functie ALS gebruiken (ALS.VOORWAARDEN, MEERDERE.ALS) en geneste ALS)
 • Getalnotaties manipuleren (De tekstfuncties gebruiken – TEKST.SAMENVOEGEN, HOOFDLETTERS, KLEINE.LETTERS, BEGINLETTERS, LINKS, RECHTS, HERHALING, LENGTE, VIND.SPEC, VIND.ALLES, DEEL, SPATIES.WISSEN, VERVANGEN, WAARDE, UNIEK, SORTEREN)
 • Een formule detailleren met de Audit (De antecedenten of afhankelijke gegevens terugvinden met de Audit van formules - De antecedenten of afhankelijke gegevens selecteren - De formules weergeven / De formules maskeren)
 • Gegevens consolideren (Per positie - Per categorie - En bronbereik toevoegen of verwijderen in een consolidering)

Doelen

 • De rekenkracht van Excel benutten door geavanceerde formules te gebruiken
 • Komen tot een efficiënt gebruik van Excel met de benoemde bereiken
 • Jongleren met de voorwaardelijke formules
 • De nesting van verschillende functies in een formule beheersen
 • Bepaalde taken automatiseren dankzij de zoekfuncties
 • Getalnotaties omvormen in aantallen dankzij de tekstfuncties

Nuttige info

Methodologie

 • Onze pedagogische benadering is gericht op de persoon en stelt hem/haar een progressieve en continue kennisbenadering voor door denkwerk en actie te combineren. Ze berust op een principe van leren door experimenteren. De voorgestelde oefeningen zijn praktisch en concreet waardoor de materie kan worden verankerd en het inzicht kan worden verfijnd.
 • Wij stellen een geheel van activiteiten voor die we structureren tijdens de voorbereiding van de opleiding (Analyse van de op te lossen gevallen – Testen - Debriefing van oefeningen - Een beroep doen op het collectieve inzicht van de deelnemers - Praktische oefeningen - Kennisoverdracht - Omzetting in de realiteit van de deelnemer: rechtstreeks op het terrein, met name dankzij het gebruik van schriftjes van deelnemers …)

Duurtijd

1 dag

Aantal punten

Voor deze opleiding worden geen FSMA-punten toegekend

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Terug naar catalogus

BREAKING NEWS

Cepom heeft zojuist zijn gloednieuwe LMS platform gelanceerd. (gratis digitale opleidingen)

Meer over weten ?

Contacteer ons en aboneer u op onze nieuwsbrief!

Happy New Year

Join us on Linkedin Skip