Cepom - De Technische Verzekeringen

Termen

Doelgroep

Beheerders en commerciële afgevaardigden betrokken met de verzekering "technische verzekeringen"

Nuttige basiskennis

Geen voorkennis vereist

Zie het document "Technische opleidingen – Voorgeschreven trajecten"

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Inhoud

Er zal op technico-commercieel vlak een logische opbouw gedaan worden : wie verzekert wat, voor welke risico's ?

 • Wij vertrekken vanaf de basispolis, de machinebreukverzekering en onderzoeken de sterke en zwakke punten in deze klassieke polis
 • Wij maken het onderscheid tussen de verzekeringen van het type "genoemde gevaren" en deze van het type "alle risico's" en bespreken dan de "nieuwe verzekeringsvormen" voor de elektronische apparaten, toestellen en installaties
 • De basisprincipes inzake de "bedrijfsschadeverzekering" na machinebreuk worden toegelicht
 • De verzekerbare gevaren zullen behandeld worden met onderzoek van de waarborgen en de klassieke uitsluitingen. De huidige marktvoorwaarden zullen benaderd worden

Vanuit de theorie wordt de praktijk bezien: hoe verzekeren wij welk risico ?

 • De tarificatieprincipes worden ontwikkeld en bestudeerd in theorie en in praktijk
 • Basisbegrippen: verschillen tussen "Materiële schadeverzekering" en "B.A.-afdeling"
 • Technico-commerciële benadering: welke risico's zijn verzekerbaar, welke zijn het meest geschikt om te worden verzekerd en in welke polis moeten deze dan worden ondergebracht? Te verzekeren waarde en verzekerde waarden. Hoe en wanneer deze waarde aanpassen ?

Principes van de verzekering "Alle risico's"

 • Machinebreukverzekering: ontleding van de algemene voorwaarden
 • Overgang naar de "Alle risico's Elektrische en Elektronische installaties"-verzekering
 • "Blanket Cover"-dekking en gevolgen hiervan ?
 • Bedrijfsschade na MB of AREE
 • Wedersamenstellingskosten en hoe deze te verzekeren ?
 • Verzekering van de software ?
 • Dubbel gebruik met andere verzekeringen zoals brand ?
 • Combinatie van MB en AREE ?
 • Basisprincipes van schaderegeling
 • De basiswaarborgen, opties en uitbreidingen: voorwerp, gedekte en uitgesloten gevaren
 • Tarificatieprincipes in theorie en praktijk: vertrekkende vanaf concrete voorbeelden

Doelen

Op het einde van de opleiding zullen de deelnemers :

 • kennis hebben van de basistechniek m.b.t. de verzekeringen "machinebreuk" en "alle risico's" elektrische en elektronische installaties
 • een overzicht kunnen geven van de voornaamste risico's die verbonden zijn aan machines, machineparken en elektronische apparaten. Ze zullen hiervoor de gepaste oplossingen kunnen voorstellen en uitwerken

Nuttige info

Methodologie

 • Uitwisseling van uiteenzettingen, individuele en collectieve analyses van de algemene voorwaarden
 • Vertrekkende van de dagdagelijkse praktijk bezien wij de diverse risico's en mogelijke oplossingen
 • Waar zitten de problemen en welke oplossingen zijn er voor de verschillende partijen ?
 • Oplossen van vragen en praktijkgevallen

Duurtijd

1 dag

Aantal punten

6 punten worden toegekend voor deze opleiding

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Wij zullen contact met u opnemen zodra deze training op de agenda staat.

Terug naar catalogus

Verhuizen

We verhuizen deze maandag 6 mei

Skip