Cepom - Overheidsopdrachten - Advanced

Termen

Doelgroep

Iedereen die een commerciële functie heeft of bezig is met het opstellen van offertes voor verzekeringen binnen de publieke sector (administraties, zorgsector, onderwijs, cultuur…)

Iedereen die bezig is met het beheer van het contract na de gunning van de opdracht

In het bijzonder :

 • Commercieel verantwoordelijke
 • Backoffice medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van offertes
 • Schadebeheerder

Nuttige basiskennis

Voor gevorderden of mensen die hun kennis willen verrijken of updaten

Zie ook nota "Toelichting over opleidingen ivm overheidsopdrachten"

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Inhoud

Door de opleiding te organiseren over 2 dagen is het mogelijk goed gebruik te maken van oefeningen, voorbeelden aan te halen, overlopen van een bestek uit de praktijk,…

Deel I. Plaatsing van de opdracht (Gunning van de opdracht)

1. Het nieuwe wettelijke kader en het toepassingsgebied

2. Prospectie: op welk moment kan u als bedrijf actief zijn in deze fase en waarom is dit de belangrijkste fase in uw commerciële aanpak ?

3. De verschillende gunningswijzes

4. Wat zijn de nieuwigheden binnen de onderhandelingsprocedures

5. De selectie

 • Toegangsrecht
 • De nieuwe regels voor de kwalitatieve selectie: welke criteria mag de aanbestedende overheid gebruiken om mijn bedrijf (niet) te selecteren ?

6. Gunningscriteria

 • Hoe zal de aanbestedende overheid mijn offerte evalueren?
 • De weging van de gunningscriteria en de subgunningscriteria: hoe kan ik deze gebruiken voor een maximale beoordeling van mijn offerte ?

7. Publicatieverplichtingen :

 • De nieuwe drempelbedragen
 • De nieuwe termijnen voor het indienen van de offertes
 • Vragen van bijkomende inlichtingen

8. Nieuwe mogelijkheden :

 • Aankoop- en opdrachtencentrales: What’s in it for me ?
 • Concurrentiedialoog (zeer snel)
 • Elektronische veiling
 • Raamovereenkomsten
 • Kwalificatiesysteem
 • Dynamisch aankoopsysteem

9. De procedure in de praktijk van A tot Z : het bestek

 • Analyse van de belangrijkste punten van het bestek: het gebruik van percelen; varianten; opties; gedeelten
 • Leidend ambtenaar
 • Prijsherzieningsformule: nieuwe verplichtingen voor opdrachten van diensten en leveringen

10. De procedure in de praktijk van A tot Z : de offerte

 • De structuur van uw offerte: de belangrijkste punten
 • Het ondertekenen van de offerte
 • Indiening van uw offerte: papieren versie versus elektronische versie
 • Verbinternistermijn

11. Keuze van de winnaar: de nieuwe regels

 • Onderzoek van de regelmatigheid van de offertes 
 • De informatieverplichtingen van het bestuur
 • De motivatieverplichtingen van het bestuur

12. Wat als ik de opdracht niet binnenhaal: de rechtsmiddelen ?

 

Deel II. Uitvoering (de uitvoering van de gegunde opdracht)

1. Definities :  Leidend ambtenaar, borgstelling, boetes, oplevering, betalingen, keuringen,…

2. Toepassingsgebied van het nieuwe KB

3. Afwijkingen binnen de uitvoeringsregels

4. Onderaanneming

5. Verzekeringen

6. De regels van borgstelling

7. Eenzijdige wijzigingen van de opdracht

8. Straffen, vertragingsboetes, ambtshalve maatregelen,…

9. De opleveringen

10. De algemene betalingsbepalingen : Voorschoten, betaling in mindering, verwijlintresten bij laattijdige betalingen

 

Doelen

 • De basisregels betreffende overheidsopdracht begrijpen
 • Een volledige procedure doorlopen
 • Een aankondiging en een bestek analyseren
 • Mijn contact mogelijkheden met de overheid kennen (in de prospectie-en gunningsfase)
 • Oefeningen, illustraties en voorbeelden

Nuttige info

Methodologie

Onze trainers zijn voormalige aankopers of juristen uit de publieke sector

Interactiviteit en een praktijkgerichte aanpak van de materie zijn belangrijke aspecten van al onze opleidingen om aan de verwachtingen van de deelnemers te kunnen tegemoetkomen en wederzijdse ervaringen uit te wisselen

De opleiding is uiteraard gebaseerd op de huidige Belgische Wetgeving en alle wijzigingen/ nieuwigheden die op dat moment van toepassing zijn

Het is de bedoeling om tijdens deze opleiding een volledige aankoopprocedure in de praktijk van A tot Z te volgen, vanaf de behoeftebepaling tot de definitieve oplevering

Bovendien, voor elke stap van de procedure, de specificiteiten van de opdrachten van diensten zullen uitgelegd worden en geïllustreerd met 1 of meerdere voorbeelden/oefeningen

Duurtijd

2 dagen

Aantal punten

12 punten worden toegekend voor deze opleiding

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Terug naar catalogus

Verhuizen

We verhuizen deze maandag 6 mei

Skip