Termen

Doelgroep

Iedereen met een basiskennis die zijn/haar beheersing van de "berekeningen" in Excel wil verbeteren

Nuttige basiskennis

De "Basismodule" hebben afgerond of over gelijkwaardige vaardigheden beschikken

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Beschrijving

Inhoud

 • De courante functies kennen (SOM - GEMIDDELDE – MAX – MIN – AANTAL – AANTALARG - AANTAL.LEGE.CELLEN)
 • De aantallen in een bepaalde vorm zetten (De formaten "datum en uur" beheersen - Een munteenheid of scheiding van duizendtallen toepassen - Een eenvoudig gepersonaliseerd formaat creëren)
 • Het principe van tijd in Excel begrijpen (De nuttigste datum- en uurfuncties kennen - VANDAAG, NU, DATEDIF, DAG, WEEKDAG, WEEKNUMMER, MAAND, JAAR, ZELFDE.DAG - Berekenen op basis van datums - Berekenen op basis van uren)
 • De speciale plaktool gebruiken (Het resultaat van een formule recupereren - Speciaal plakken bij operaties)
 • De voorwaardelijke functies gebruiken (Logisch een voorwaarde stellen - Waarden tellen die aan een of meerdere criteria voldoen - AANTAL.ALS, AANTALLEN.ALS - Sommen en gemiddelden berekenen die voldoen aan een of meerdere criteria - SOM.ALS, SOMMEN.ALS, GEMIDDELDE.ALS, GEMIDDELDEN.ALS - Een eenvoudige voorwaardelijke functie definiëren met de functies – ALS, EN, OF)
 • Subtotalen genereren per gegevenslijst (Subtotalen creëren met de functie SUBTOTAAL - Een gegevenslijst invoegen - De weergave van de tabel wijzigen - Sorteren in een tabel - Subtotalen toevoegen, verwijderen - Subtotalen gebruiken in verschillende kolommen

Doelen

 • Bijkomende kennis verwerven in het opmaken van formules
 • Inzicht verwerven in de onderlinge samenhang van verschillende functies in een formule
 • Het principe van tijd in Excel begrijpen en tijd berekenen
 • Een voorwaardelijke formule leren opstellen
 • Subtotalen maken genereren in een gegevenslijst

Nuttige info

Methodologie

 • Onze pedagogische benadering is gericht op de persoon en stelt hem/haar een progressieve en continue kennisbenadering voor door denkwerk en actie te combineren. Ze berust op een principe van leren door experimenteren. De voorgestelde oefeningen zijn praktisch en concreet waardoor de materie kan worden verankerd en het inzicht kan worden verfijnd.
 • Wij stellen een geheel van activiteiten voor die we structureren tijdens de voorbereiding van de opleiding (Analyse van de op te lossen gevallen – Testen - Debriefing van oefeningen - Een beroep doen op het collectieve inzicht van de deelnemers - Praktische oefeningen - Kennisoverdracht - Omzetting in de realiteit van de deelnemer: rechtstreeks op het terrein, met name dankzij het gebruik van schriftjes van deelnemers …)

Duurtijd

1 dag

Aantal punten

Voor deze opleiding worden geen FSMA-punten toegekend

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Terug naar catalogus

BREAKING NEWS

Cepom heeft zojuist zijn gloednieuwe LMS platform gelanceerd. (gratis digitale opleidingen)

Meer over weten ?

Contacteer ons en aboneer u op onze nieuwsbrief!

Happy New Year

Join us on Linkedin Skip