Termen

Doelgroep

Iedereen die lange, uitgebreide documenten met verwijzingen moet opmaken

Nuttige basiskennis

De module "Het gebruik van Word automatiseren" hebben afgerond of over gelijkwaardige vaardigheden beschikken

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Beschrijving

Inhoud

 • Een document reviseren op het scherm
 • Het overzicht gebruiken (Een document bewerken in overzichtmodus - Het tabblad Overzicht definiëren - De symbolen van de Overzichtmodus definiëren - Stijlen toepassen - Een overzicht afdrukken)
 • Secties maken (Secties invoegen - Een sectie verwijderen - Tekst verticaal uitlijnen in een sectie - De tekst van een sectie verplaatsen - Secties afdrukken)
 • Kop- en voetteksten maken (Kop- en voetteksten invoegen - Standaard veldelementen invoegen in een kop- of voettekst - Een andere kop- of voettekst maken - Koppelingen naar de vorige sectie beheren - De nummering in secties variëren - Uw aangepaste kop- of voettekst opslaan in een galerij - (bouwstenen) - Uw gepersonaliseerde kop- of voettekst gebruiken in een ander document - Uw gepersonaliseerde kop- of voettekst verwijderen)
 • Opmaken (Een voorblad instellen - Een blanco pagina voorbereiden en gebruiken - Een watermerk plaatsen - De paginaranden wijzigen)
 • Paginavoetnoten en documentvoetnoten beheren (een voetnoot invoegen, verplaatsen, verwijderen - een voetnoot bewerken of bekijken)
 • Bronnen beheren (bibliografische bronnen toevoegen, wijzigen, verwijderen - een citaat invoegen - bibliografische referentiestijlen gebruiken - een bibliografie maken)
 • Indexen beheren (Een indexvermelding markeren - Automatische markering gebruiken - Een indextabel maken)
 • Subdocumenten en masterdocumenten gebruiken
 • Legendes beheren (Een legende invoegen bij een tabel, een illustratie, een vergelijking - Een tabel met illustraties maken)
 • Documenten van verschillende formaten afdrukken (Meerdere pagina's per vel - Pagina's tegenover elkaar rangschikken - Een bindwijze definiëren - Een dubbelgeplooid blad)
 • Opmerkingen toevoegen (Verplaatsing van een opmerking naar een andere – Verwijderen)
 • Kennismaking met het bijhouden van wijzigingen (Het bijhouden van wijzigingen activeren - uitschakelen - De opties voor het bijhouden van wijzigingen aanpassen - Wijzigingen accepteren of weigeren)
 • Een document beschermen

Doelen

 • Lange gestructureerde documenten opmaken en bewerken
 • De functies die nuttig kunnen zijn voor complexe documenten beheersen

Nuttige info

Methodologie

 • Onze pedagogische benadering is gericht op de persoon en stelt hem/haar een progressieve en continue kennisbenadering voor door denkwerk en actie te combineren. Ze berust op een principe van leren door experimenteren. De voorgestelde oefeningen zijn praktisch en concreet waardoor de materie kan worden verankerd en het inzicht kan worden verfijnd.
 • Wij stellen een geheel van activiteiten voor die we structureren tijdens de voorbereiding van de opleiding (Analyse van de op te lossen gevallen – Testen - Debriefing van oefeningen - Een beroep doen op het collectieve inzicht van de deelnemers - Praktische oefeningen - Kennisoverdracht - Omzetting in de realiteit van de deelnemer: rechtstreeks op het terrein, met name dankzij het gebruik van schriftjes van deelnemers …)

Duurtijd

1 dag

Aantal punten

Voor deze opleiding worden geen FSMA-punten toegekend

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Terug naar catalogus

BREAKING NEWS

Cepom heeft zojuist zijn gloednieuwe LMS platform gelanceerd. (gratis digitale opleidingen)

Meer over weten ?

Contacteer ons en aboneer u op onze nieuwsbrief!

Happy New Year

Join us on Linkedin Skip