Termen

Doelgroep

Iedere medewerker van een makelaarskantoor betrokken met de verzekeringsovereenkomsten en de desbetreffende wetgeving, in het bijzonder :

 • de productiebeheerders;
 • de schadebeheerders;
 • de commerciële afgevaardigden;
 • de verzekeringsjuristen.

Nuttige basiskennis

Niet van toepassing.  Zie het document "Technische opleidingen – Voorgeschreven trajecten"

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Inhoud

 • Vooral deel 4 van de wet van 04.04.2014: wet Landverzekeringen
 • Structuur van de wet en classificatie van de verzekeringen
 • Kenmerken en toepassingsgebied van de wet Landverzekeringen
 • Kenmerken van de voornaamste types verzekeringen
 • Begripsbepalingen
 • Wezenlijke elementen van een verzekeringsovereenkomst
 • De vorming van het contract: regels van gemeen recht en specifieke regels (verzekeringsvoorstel, verzekeringsaanvraag en voorafgetekende polis)
 • Duur en einde van de verzekeringsovereenkomst
 • De dekking in de tijd 
 • Rechten en plichten van de verzekeringnemer en van de verzekerden :
  - bij het afsluiten van het contract
  - tijdens het contract
  - bij schadegeval (voordien, tijdens en nadien)
 • Opzeg en verjaring
 • Sancties bij niet naleving van wettelijke verplichtingen
 • Andere wetgeving i.v.m. verzekeringen (overzicht)

Doelen

Op het einde van de opleiding zullen de deelnemers :

 • een voldoende kennis hebben van de wet op de landverzekeringsovereenkomst om de meeste dagelijkse juridische problemen te kunnen oplossen en die te argumenteren aan de hand van de theorie van de wet
 • de basisprincipes van de wetgeving kunnen toepassen in hun dagelijkse praktijk

Nuttige info

Methodologie

Afwisseling van uiteenzettingen, groepdiscussies, individuele en collectieve analyses van wetteksten, oplossen van vragen m.b.t. praktijkgevallen

Duurtijd

niet-opeenvolgende dagen

Aantal punten

12 punten worden toegekend voor deze opleiding

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Terug naar catalogus

BREAKING NEWS

Cepom heeft zojuist zijn gloednieuwe LMS platform gelanceerd. (gratis digitale opleidingen)

Meer over weten ?

Contacteer ons en aboneer u op onze nieuwsbrief!

Happy New Year

Join us on Linkedin Skip