Termen

Doelgroep

Iedereen die PowerPoint courant gebruikt en de functies wil gebruiken om zijn/haar diavoorstellingen te professionaliseren

Nuttige basiskennis

De module "Een efficiënte presentatie ontwerpen" hebben afgerond of over gelijkwaardige vaardigheden beschikken

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Beschrijving

Inhoud

 • Objecten uit andere Office-toepassingen integreren (Een Excel-tabel invoegen met of zonder link - Een Excel-grafiek invoegen met of zonder link - Links begrijpen en beheren)
 • Het grafische universum van een presentatie uniformiseren (Thema's gebruiken - Maskers gebruiken om het grafische universum te personaliseren - Kennismaken met de maskermodus voor dia's - Placeholders beheren - Het documentmasker aanpassen - Het masker voor commentaarpagina's wijzigen - Tekst en objecten wijzigen - Meerdere maskers in een zelfde presentatie gebruiken - Een of meerdere lay-outs toevoegen - Eigen sjablonen maken)
 • Stroomschema's maken (Stroomschema's of stroomdiagrammen maken via SmartArt - Verbonden vormen gebruiken - Een grafisch object opslaan als een afbeelding)
 • Een presentatie animeren (Een animatie-effect toepassen / reproduceren / verwijderen - Meerdere animatie-effecten selecteren - De volgorde en activering van animatie-effecten wijzigen - Timer, een animatie-effect herhalen)
 • De diavoorstelling dynamisch maken (Overgangseffecten toepassen op de dia's - objecten, grafieken, SmartArt animeren - De diavoorstelling projecteren)
 • De presentaties beheren (Opslaan in verschillende formaten - De eigenschappen van een presentatie wijzigen - De opname-instellingen wijzigen - Een presentatie organiseren met behulp van onderdelen - Afdrukken)

Doelen

 • Snel een uitgebreide en interactieve presentatie maken
 • Het uitzicht van presentaties uniformiseren
 • Een diavoorstelling animeren
 • De presentatormodus gebruiken

Nuttige info

Methodologie

 • Onze pedagogische benadering is gericht op de persoon en stelt hem/haar een progressieve en continue kennisbenadering voor door denkwerk en actie te combineren. Ze berust op een principe van leren door experimenteren. De voorgestelde oefeningen zijn praktisch en concreet waardoor de materie kan worden verankerd en het inzicht kan worden verfijnd.
 • Wij stellen een geheel van activiteiten voor die we structureren tijdens de voorbereiding van de opleiding (Analyse van de op te lossen gevallen – Testen - Debriefing van oefeningen - Een beroep doen op het collectieve inzicht van de deelnemers - Praktische oefeningen - Kennisoverdracht - Omzetting in de realiteit van de deelnemer: rechtstreeks op het terrein, met name dankzij het gebruik van schriftjes van deelnemers …)

Duurtijd

1 dag

Aantal punten

Voor deze opleiding worden geen FSMA-punten toegekend

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Terug naar catalogus

BREAKING NEWS

Cepom heeft zojuist zijn gloednieuwe LMS platform gelanceerd. (gratis digitale opleidingen)

Meer over weten ?

Contacteer ons en aboneer u op onze nieuwsbrief!

Happy New Year

Join us on Linkedin Skip