Termen

Doelgroep

Dossierbeheerders en commerciële afgevaardigden die met het product B.A. Onderneming in aanraking komen 

Rekening houdend met de veranderingen op wetgevend vlak en met de verschillende takken die verband houden met de B.A., zal deze module ook nuttig zijn voor meer ervaren personen en dit als "heropfrissing" of als "verdieping"...

Nuttige basiskennis

Het is minstens noodzakelijk eerst de opleiding BASIC gevolgd te hebben van de theorie van de aansprakelijkheid

Zie het document "Technische opleidingen – Voorgeschreven trajecten"

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Inhoud

 • Welke zijn de diverse types van aansprakelijkheid ?
 • De basisprincipes: hoe steekt een B.A.-verzekering in mekaar ?
 • Types van verzekering (verschilpunten en gelijkenissen) : schadeverzekering, zaakschade- en aansprakelijkheidsverzekeringen
 • De verzekerde risico's : de verzekerde activiteiten en wat nog meer...
 • Wettelijke context van de B.A. en welke zijn de gedekte gevallen van aansprakelijkheid ?  
 • Indeling van de polis : de drie basisdekkingen aangevuld met Rechtsbijstand
 • Uitbreidingen, verduidelijkingen en uitsluitingen
 • Juridisch kader : verzekerde en/of derde... en de gevolgen hiervan
 • Het begrip "ongeval" in de B.A.-polissen
 • Samenloop van verschillende B.A.-vormen en de dekking ervan in de polis
 • De deelnemers zullen de theorie begrijpen en die in de praktijk kunnen toepassen. zij zullen weten welke aansprakelijkheidsvorm van toepassing is en op welke wijze. Tegelijkertijd zullen de noodzakelijke verbanden gelegd worden met de andere taken zoals Arbeidsongevallen, Brand en Auto
 • Het beginpunt is het verschil tussen de contracten van het type "Genoemde gevaren" en van het type "Alle risico's"
 • Zullen worden behandeld : al de klassieke waarborgen, de uitbreidingen en de uitsluitingen
 • De actuele algemene voorwaarden van de markt zullen besproken worden
 • Vertrekkende van de theorie zullen we de praktijk onderzoeken : hoe de vershillende risico's verzekeren ?
 • Verduidelijking en uitdieping van de belangrijkste noties en de toepassing in de praktijk ervan : de toevertrouwde goederen, het interim-personeel, het gebruik van voertuigen, de brandrisico's, de milieurisico's, de problematiek van de onderaannemers
 • Artikel 544 BW (Burenhinder)
 • Grenzen en mogelijke uitbreidingen op het vlak van «B.A. nalevering»
 • De verzekerde kapitalen, de "ondergrenzen",...
 • De basisprincipes inzake schaderegeling
 • De basiswaarborgen, de opties en uitbreidingen : het voorwerp van de dekking, de gedekte gevaren, uitsluitingen,...

Doelen

Op het einde van de opleiding zullen de deelnemers de basistechniek van de verzekeringen B.A. Onderneming onder de knie hebben. Zij zullen : 

 • het onderscheid kunnen maken tussen de verschillende afdelingen in de polis
 • de samenstelling kennen van dergelijke polissen en weten hoe de structuur en de inhoud ervan te interpreteren
 • het belang van details beseffen en weten dat er essentiële verschillen bestaan tussen de polissen bij de verschillende verzekeraars

Nuttige info

Methodologie

 • Slides met verduidelijking van de begrippen
 • Individuele en collectieve analyse van de algemene voorwaarden
 • Wij vertrekken van meer bekende domeinen zoals de familiale verzekering, de brandverzekering,... en maken van daaruit de sprong naar de B.A. Onderneming
 • Omgekeerd, behandelen we de moeilijkere materies en de gevaarlijke punten en plaatsen we deze in de context van de andere verzekeringstakken
 • Vragen en practicum 
 • De wettelijke teksten, de algemene voorwaarden en de slides

Duurtijd

2 dagen

Aantal punten

12 punten worden toegekend voor deze opleiding

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Wij zullen contact met u opnemen zodra deze training op de agenda staat.

Terug naar catalogus

COVID19

 

Beste bezoeker,

In het kader van de actuele context rond de Coronaproblematiek heeft Cepom, in samenspraak met de Raad van bestuur, beslist om alle klassikale opleidingen op te schorten, en dit tot nader order.

In deze onuitgegeven omstandigheden en om zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften en aanvragen van de medewerkers van de PC 307, heeft Cepom een groot aantal digitale opleidingen opgezet.

Ontdek hier ons aanbod.

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwe digitale opleidingen? Schrijf dan vlug in op onze nieuwsbrief.

Wij danken u voor uw begrip.