Cepom - Het pensioenlandschap in België

Termen

Doelgroep

Personen die meer inzicht wensen te verwerven in de opbouw van het sociaal zekerheidssysteem in België met de focus op de pensioenopbouw en de aanvullende mogelijkheden

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Inhoud

  • Algemeen beeld Sociale Zekerheid in België

  • Focus op de eerste pensioenpijler

             Rustpensioenen

             Overlevingspensioenen

  • Mogelijke aanvullingen vanuit de tweede pijler

             Werknemers

             Zelfstandigen zonder vennootschap

             Zelfstandigen met vennootschap

  • Mogelijke aanvullingen vanuit de derde pijler

             Lange Termijn Sparen

             Pensioensparen

  • Mogelijkheden vanuit de vierde pijler

             Bancaire- en verzekeringsoplossingen (high level)

Doelen

Op het einde van de opleiding hebben de deelnemers :

  • een duidelijk zicht op de werking van het wettelijk pensioenstelsel (eerste pijler) in België en dit voor de diverse sociale statuten
  • een duidelijk overzicht van de extra mogelijkheden via de andere pensioenpijlers

Nuttige info

Duurtijd

6 opleidingsuren

Aantal punten

6 punten worden toesgekend voor deze opleiding

Duurtijd

1 dag

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Wij zullen contact met u opnemen zodra deze training op de agenda staat.

Terug naar catalogus

Verhuizen

We verhuizen deze maandag 6 mei

Skip