Termen

Doelgroep

Voor iedereen die minimum over een basiskennis van de doeltaal beschikt.

Nuttige basiskennis

Niveau = minimum 2/5 ALTE – B1 CEF.

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Inhoud

Tijdens de opleiding wordt er gewerkt aan het professioneel taalgebruik gericht op de taken van de deelnemers, waarbij de nadruk wordt gelegd op de basisterminologie van de verzekeringen.

De woordenschat van de autoverzekering, de woningverzekering, de levensverzekering en de verzekering BA zullen in de specifieke context worden behandeld.

Doelen

Om de objectieven te bereiken, is de opleiding gebaseerd op communicatie en is ze interactief. Rollenspelen worden ter ondersteuning geïntegreerd en helpen de cursist bij de assimilatie van de behandelde vaardigheden.

Een groot aantal technische documenten (polissen, contracten, bijvoegsels, wetteksten,…) zullen de oefeningen concreet maken.

Een terminologielijst wordt ter beschikking gesteld.

Nuttige info

Methodologie

 

Beginevaluatie: mondeling (per telefoon) en schriftelijk (opgestuurd per mail), individueel rapport

Uurrooster: af te spreken

Periode: het hele jaar

Eindevaluatie: individueel per kandidaat

Quality control: elektronische formulieren

E-learning: Bij het begin van de opleiding krijgt de cursist toegang tot het webbased e-learningplatform, waar hij een volledige grammaticadatabank kan raadplegen. Wekelijks ontvangt hij tot en met 3 maand na de opleiding vijf reeksen van tien oefeningen, die automatisch verbeterd worden.

Bovendien krijgt elke cursist de mogelijkheid om naar eigen keuze e-lexica (woordenschatslijsten) met specifieke beroepswoordenschat in te oefenen op het webbased e-learningplatform. Verzekeringsterminologie is een van de belangrijkste keuzemogelijkheden.

 

Duurtijd

De volledige opleiding duurt 30 uur en kan als volgt georganiseerd worden :  

  • 15 sessies van 2 uur per week of
  • 5 dagopleidingen van 6 uur (van 09u – 12u en van 13u – 16u)

Aantal punten

Deze opleiding geeft 30 (dertig) punten.

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Terug naar catalogus

COVID19

Beste bezoeker, In het kader van de actuele context rond de Coronaproblematiek heeft Cepom, in samenspraak met de Raad van bestuur, beslist om de behandeling van alle aanvragen tot opleiding tot nader order op te schorten. Conform de overheidsmaatregelen worden onze opleidingen eveneens opgeschort, en dit tot minstens maandag 20 april 2020. Wij danken u voor uw begrip.