Cepom - Outplacement

Wat is opzegtermijn duurtijd ?

Wat is de leeftijd van de betrokken werknemer-ster ?

*outplacement_question_anciennete

Zal de medewerker-ster zijn opzeg presteren ?

Optioneel aanbod

Outplacement kan eventueel volgens een individueel programma plaats vinden en dit op basis van CAO51 of volgens de formule Career Counceling.. In dit geval, kan u rechtsreeks contact nemen met Right Management (0800/99.747 of http://www.rightmanagement.be/wps/wcm/connect/right-be-nl/home

Aanbod type 1: Medewerker heeft een opzegtermijn van minder dan 30 weken en is ouder dan 45 jaar

De CAO 82bis is van toepassing, u hebt als werkgever dus vanaf de beëindiging van het contract 15 dagen de tijd om het outplacementvoorstel te versturen. Dit voorstel moet aangetekend verstuurd worden.

Als de ontslagen medewerker het outplacementprogramma aanvaardt, moet u de volgende documenten naar het adres stephanie.verhulst@cepom.be sturen.

  • Een kopie van de opzegbrief met daarin het akkoord ondertekend door de geoutplaceerde persoon (een e-mail of een vermelding "goed voor akkoord") volstaat.
  • Het antwoord- en inschrijvingsformulier of, als die niet voorhanden zijn, alle persoonsgegevens van de geoutplaceerde persoon (naam, voornaam, geboortedatum, privéadres, e-mailadres, telefoonnummer en/of mobiel nummer).

Bij de ontvangst van de documenten zal Cepom een factuur opstellen en zal u uitgenodigd worden deze zo snel mogelijk te betalen. Opgelet! Uitsluitend de betaling van het bedrag in kwestie ontheft u van uw wettelijke verplichtingen ten opzichte van de ontslagen medewerker.

De projectcoördinatrice - Anja CORBEEL - zal vervolgens contact opnemen met de kandida(a)t(e) om het programma te lanceren. Hij/zij begint met een eerste gesprek om kennis te maken met de consultant die hem/haar zal begeleiden.

Documenten die noodzakelijk zijn :

Hoeveel bedragen de kosten?

2.136,00 € incl. btw over te schrijven door de werkgever op het rekeningnummer CEPOM BNP BE31 0016 5644 5455 - BIC GEBABB en dit op basis van de factuur die door CEPOM zal worden opgesteld zodra het alle nodige documenten heeft ontvangen.

Hebt u nog vragen?

Anja CORBEEL  +32 2 761 21 11 - anja.corbeel@right.com

Stéphanie VERHULST  +32 470 28 48 15 - stephanie.verhulst@cepom.be

Aanbod type 2: Medewerker heeft een opzegtermijn van 30 weken of meer (te presteren)

Indien de betrokken medewerker een opzegtermijn van 30 weken of meer moet presteren, zal de werkgever zelf hem/haar per aangetekend schrijven een outplacementvoorstel moeten doen, en dit binnen de termijn van vier weken na de kennisgeving van het ontslag.

Als de ontslagen medewerker het outplacementprogramma aanvaardt, zal de werkgever de volgende documenten bezorgen: stephanie.verhulst@cepom.be

  • Een kopie van de opzegbrief met daarin het akkoord ondertekend door de geoutplaceerde persoon (een e-mail of een vermelding "goed voor akkoord") volstaat.
  • Het antwoord- en inschrijvingsformulier of, als die niet voorhanden zijn, alle persoonsgegevens van de geoutplaceerde persoon (naam, voornaam, geboortedatum, privéadres, e-mailadres, telefoonnummer en/of mobiel nummer).

Bij de ontvangst van de documenten zal Cepom een factuur opstellen en zal de werkgever uitgenodigd worden deze zo snel mogelijk te betalen. Opgelet! Uitsluitend de betaling van het bedrag in kwestie ontheft u van de wettelijke verplichtingen ten opzichte van de ontslagen medewerker.

De projectcoördinatrice - Anja CORBEEL - zal vervolgens contact opnemen met de kandida(a)t(e) om het programma te lanceren. Hij/zij begint met een eerste gesprek om kennis te maken met de consultant die hem/haar zal begeleiden.

Documenten die noodzakelijk zijn:

?Hoeveel bedragen de kosten?

2.136,00 € incl. btw over te schrijven door de werkgever op het rekeningnummer CEPOM BNP BE31 0016 5644 5455 - BIC GEBABB en dit op basis van de factuur die door CEPOM zal worden opgesteld zodra het alle nodige documenten heeft ontvangen.

Hebt u nog vragen?

Anja CORBEEL  +32 2 761 21 11 - anja.corbeel@right.com

Stéphanie VERHULST  +32 470 28 48 15 - stephanie.verhulst@cepom.be

 

Aanbod type 3: Medewerker ontvangt een opzegvergoeding van 30 weken of meer

Indien de betrokken medewerker een opzegvergoeding van 30 weken of meer ontvangt, zal de werkgever zelf hem/haar per aangetekend schrijven een outplacementvoorstel moeten doen, en dit binnen de termijn van 15 dagen na de kennisgeving van het ontslag.

De outplacementwaarde moet overeenstemmen met de waarde van 1/12 van de jaarlijkse bezoldiging voorafgaand aan het ontslag ("voordelen alle aard" en "variabel loon" inbegrepen).

Merk op dat de werkgever-inschrijver als enige verantwoordelijk is voor de bepaling van de waarde van 1/12 van de jaarlijkse bezoldiging.

Concreet wordt de outplacementwaarde door de wet begrensd tot een bedrag tussen 1.800 EUR en 5.500 EUR.

De variabele waarde zal overeenstemmen met één van de 3 volgende categorieën:

Categorie 1: 1/12 van de jaarlijkse bezoldiging – tot 3.000 €.

Categorie 2: 1/12 van de jaarlijkse bezoldiging – tussen 3.001 € en 4.200 €.

Categorie 3: 1/12 van de jaarlijkse bezoldiging – tussen 4.201 € en 5.500 €.

Als de ontslagen medewerker het outplacementprogramma aanvaardt, moet u de volgende documenten naar het adres stephanie.verhulst@cepom.be sturen.

  • Een kopie van de berekeningsfiche op basis waarvan de referentiewaarde die overeenstemt met 1/12 van de jaarlijkse bezoldiging bepaald kan worden.
  • Een kopie van de opzegbrief met daarin het akkoord ondertekend door de geoutplaceerde persoon (een e-mail of een vermelding "goed voor akkoord") volstaat.
  • Het antwoord- en inschrijvingsformulier of, als die niet voorhanden zijn, alle persoonsgegevens van de geoutplaceerde persoon (naam, voornaam, geboortedatum, privéadres, e-mailadres, telefoonnummer en/of mobiel nummer).

Bij de ontvangst van de documenten zal Cepom een factuur opstellen en zal u uitgenodigd worden deze zo snel mogelijk te betalen. Opgelet! Uitsluitend de betaling van het bedrag in kwestie ontheft u van uw wettelijke verplichtingen ten opzichte van de ontslagen medewerker.

De projectcoördinatrice – Anja CORBEEL – zal vervolgens contact opnemen met de kandida(a)t(e) om het programma te lanceren. Hij/zij begint met een eerste gesprek om kennis te maken met de consultant die hem/haar zal begeleiden.

Documenten die noodzakelijk zijn voor het outplacementaanbod:

Hoeveel bedragen de kosten?

Het voornoemde bedrag bestaat uit:

A: De waarde van 1/12 van de jaarlijkse bezoldiging voorafgaand aan het ontslag ("voordelen alle aard" en "variabel loon" inbegrepen) +
     21% BTW.

B: + 200,00 € BTW inclusief / administratieve kosten.

Dit bedrag (A + B) zal overgeschreven moeten worden door de werkgever op het rekeningnummer CEPOM BNP  BE31 0016 5644 5455 - BIC GEBABB en dit op basis van de factuur die door CEPOM zal worden opgesteld zodra het alle nodige documenten heeft ontvangen.

Hebt u nog vragen?

Anja CORBEEL  +32 2 761 21 11 - anja.corbeel@right.com

Stéphanie VERHULST  +32 470 28 48 15 - stephanie.verhulst@cepom.be

 

ONZE SECTORALE EN SOCIALE PARTNERS

Verhuizen

We verhuizen deze maandag 6 mei

Skip