Termen

Doelgroep

Iedereen die Outlook courant gebruikt en zijn/haar tijd beter wil beheren met Outlook

Nuttige basiskennis

De "De fundamenten van Outlook" hebben afgerond of over gelijkwaardige vaardigheden beschikken

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Beschrijving

Inhoud

 • Het beheer van de e-mails automatiseren (Kennismaken met de snelle acties - De Inbox-manager gebruiken - regels aanmaken - De afwezigheidsassistent gebruiken)
 • De tijdrovers ontdekken (De belangrijkste externe tijdrovers - De telefoon - De e-mail - De bezoekers (in de ruimste betekenis) - De vergaderingen - De belangrijkste interne tijdrovers - Onvermogen om NEE te zeggen - Uw informatie niet vinden in Outlook - De wetten van de tijd)
 • De e-mails efficiënt beheren (De nuttige opties gebruiken - Ter hoogte van de Afzender - Ter hoogte van de Ontvanger - Berichten verwerken - De berichten snel behandelen en klasseren)
 • Het gebruik van de agenda maximaliseren (Een beschikbaarheidsstatus voor afspraken instellen - Een categorie toekennen aan een afspraak - Beschikbaarheidsopties instellen - Het voorwaardelijk formaat gebruiken - Uw agenda delen - Een meeting in Teams aanmaken - Uitnodigingssjablonen voor Teams maken)
 • "To Do" gebruiken om de taken te beheren (Werken met doelstellingen - Het verschil tussen Einddoel en Doelstelling begrijpen - SMART denken om de doelstellingen te definiëren - het beheer van de doelstellingen optimaliseren met Outlook Taken / Task - Delegeren? Wanneer - Hoe - Aan wie? - De aanduiding van prioritaire doelstellingen optimaliseren - Een taak aanmaken, toevoegen, wijzigen, sorteren, verwijderen - Een taak aan iemand toewijzen -  Het luik "Mijn dag" weergeven - Kennismaken met de app "Planner"

Doelen

 • De tijdrovers beheersen
 • U de methodes en tools voor het tijdsbeheer eigen maken
 • Een efficiënte en aangepaste organisatie in Outlook uitwerken
 • Tijd winnen door de werken met SMART-doelstellingen

Nuttige info

Methodologie

 • Onze pedagogische benadering is gericht op de persoon en stelt hem/haar een progressieve en continue kennisbenadering voor door denkwerk en actie te combineren. Ze berust op een principe van leren door experimenteren. De voorgestelde oefeningen zijn praktisch en concreet waardoor de materie kan worden verankerd en het inzicht kan worden verfijnd.
 • Wij stellen een geheel van activiteiten voor die we structureren tijdens de voorbereiding van de opleiding (Analyse van de op te lossen gevallen – Testen - Debriefing van oefeningen - Een beroep doen op het collectieve inzicht van de deelnemers - Praktische oefeningen - Kennisoverdracht - Omzetting in de realiteit van de deelnemer: rechtstreeks op het terrein, met name dankzij het gebruik van schriftjes van deelnemers …)

Duurtijd

1 dag

Aantal punten

Voor deze opleiding worden geen FSMA-punten toegekend

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Terug naar catalogus

BREAKING NEWS

Cepom heeft zojuist zijn gloednieuwe LMS platform gelanceerd. (gratis digitale opleidingen)

Meer over weten ?

Contacteer ons en aboneer u op onze nieuwsbrief!

Happy New Year

Join us on Linkedin Skip