Termen

Doelgroep

Iedereen die nog maar weinig of nooit eerder met Excel heeft gewerkt en zich de basisbeginselen van een spreadsheet eigen wil maken

Nuttige basiskennis

Courant gebruik van Windows (gebruik toetsenbord en muis - Vensters - Verkenner)

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Beschrijving

Inhoud

 • De interface leren kennen (Titelbalk, de menu’s het lint - menu "Bestand" - Zone Naam, de Formulebalk, de werkbalk Snelle toegang - structuur van een werkmap: bladen, rijen, kolommen, cellen - De elementen van de statusbalk identificeren)
 • Gegevens invoeren (De verschillende soorten gegevens en hun kenmerken herkennen - Gegevens invoeren, bewerken, verwijderen, verplaatsen en kopiëren in een blad - Kennismaken met incrementele kopieën - Het semiautomatisch invoeren gebruiken)
 • Gegevens selecteren (aangrenzende en niet-aangrenzende cellen - kolommen en rijen - Sneltoetsen gebruiken)
 • Cellen kopiëren / verplaatsen (Gegevens, kolommen, rijen kopiëren en verplaatsen - De opmaak van de cellen reproduceren)
 • De cellen opmaken (Lettertype – Uitlijning - Getalnotaties - Randen en arcering)
 • Formules maken (Een formule invoeren en bewerken - De prioriteit van de bewerkingen beheren - Formules kopiëren of verplaatsen en celadressen aanpassen - De gevolgen van het kopiëren van een formule begrijpen - Relatieve, absolute en gemengde adressen gebruiken - Het "$"-teken gebruiken in een celadres)
 • De kolommen / rijen / cellen beheren (De grootte van rijen en kolommen wijzigen - Rijen, kolommen en cellen invoegen of verwijderen - Kolommen en rijen verbergen)
 • Indeling (Marges - papierformaat, -oriëntatie - Centreren - De lay-out van het afdrukvoorbeeld gebruiken - Pagina-einden invoegen en aanpassen - Het document schalen - Automatische, gepersonaliseerde kop- en voetteksten maken of aanpassen - De pagina's nummeren)
 • De drie grote types grafieken herkennen (Een eenvoudige grafiek maken op basis van aangrenzende gegevens)
 • Werken met bladen in een werkmap (Zich verplaatsen naar de bladen van een werkmap - Een rekenblad in een werkmap aanmaken, verplaatsen, kopiëren of verwijderen – Een blad hernoemen, kopiëren of verplaatsen naar een andere werkmap - Een blad verbergen of tonen - Een aantal of alle bladen van een werkmap groeperen (werkgroep) - Een blad activeren in een werkgroep - Een werkgroep opheffen
 • De functies gebruiken (De syntaxis van de functies kennen - SOM, GEMIDDELDE, MAX, MIN, AANTAL, AANTALARG, AANTAL.LEGE.CELLEN, RANG - De snelle technieken van de automatische functies gebruiken - De statistische functies kennen)
 • 3D-berekeningen maken (tussenbladen) (Een formule invoeren met een verwijzing naar een ander blad)
 • Een tabel sorteren (Het automatisch sorteren gebruiken op basis van een kolom (stijgend/dalend))

Doelen

 • De filosofie en de werkomgeving van Excel begrijpen
 • De basisbeginselen leren voor het ontwerpen en opmaken van tabellen
 • Leren werken met meerdere bladen
 • De meest courante formules efficiënter leren schrijven
 • De gevolgen van het kopiëren van een formule beheersen
 • Het afdrukken van een rekenblad voorbereiden
 • Cijfers illustreren met een eenvoudige grafiek

Nuttige info

Methodologie

 • Onze pedagogische benadering is gericht op de persoon en stelt hem/haar een progressieve en continue kennisbenadering voor door denkwerk en actie te combineren. Ze berust op een principe van leren door experimenteren. De voorgestelde oefeningen zijn praktisch en concreet waardoor de materie kan worden verankerd en het inzicht kan worden verfijnd.
 • Wij stellen een geheel van activiteiten voor die we structureren tijdens de voorbereiding van de opleiding (Analyse van de op te lossen gevallen – Testen - Debriefing van oefeningen - Een beroep doen op het collectieve inzicht van de deelnemers - Praktische oefeningen - Kennisoverdracht - Omzetting in de realiteit van de deelnemer: rechtstreeks op het terrein, met name dankzij het gebruik van schriftjes van deelnemers …)

Duurtijd

2 dagen

Aantal punten

Voor deze opleiding worden geen FSMA-punten toegekend

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Terug naar catalogus

BREAKING NEWS

Cepom heeft zojuist zijn gloednieuwe LMS platform gelanceerd. (gratis digitale opleidingen)

Meer over weten ?

Contacteer ons en aboneer u op onze nieuwsbrief!

Happy New Year

Join us on Linkedin Skip