Cepom - Wie zijn wij ?

CEPOM (Courtiers Education Paritaire/Paritaire Opleiding Makelaars) is een bestaanszekerheidfonds.

We bieden een praktijkgericht en gevarieerd opleidingsaanbod dat is toegespitst op functies in evolutie in de sector van de makelarij en verzekeringsagentschappen.

Wij organiseren ook een outplacementbegeleiding die aangeboden wordt aan de werknemers van PC307 die de leeftijd van 45 jaar hebben bereikt op het moment van ontslag.

Waarschuwing! Het aanbod is uitsluitend bestemd voor bedrijven die deel uitmaken van het Paritair Comité 307 en dus voor de geregistreerde Makelaars en de Verzekeringsagentschappen.

Voor verdere informatie, gelieve met ons contact op te nemen via onze website of via inschrijvingsformulier of klik op meer info.

We staan voor u paraat.

 

Véronique Lagae Stéphanie Verhulst   Xavier De Roeck
Training Coordinator Management Assistant   Manager
   

ONZE SECTORALE EN SOCIALE PARTNERS

Verhuizen

We verhuizen deze maandag 6 mei

Skip