Cepom - Verzekeringen voor en in de bouwsector

Termen

Doelgroep

Iedere medewerker in makelaarskantoor die met dit soort verzekeringen en schade in aanraking komt :

 • Productiebeheerder 
 • Schadebeheerders 
 • Commerciëel afgevaardigden

Nuttige basiskennis

Minstens voorkennis van de theorie van aansprakelijkheid en van de technische verzekeringen. Zeker eigen voorkennis van de polis Alle Bouwplaatsriciso’s is een vereiste

Zie eveneens het document «Technische opleidingen » - « Voorgeschreven trajecten » 

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Inhoud

 • Vertrekkende van een tijdslijn het verloop schetsen van een « bouwproces », de diverse problemen in kaart brengen en de mogelijke verzekeringsoplossingen, gekoppeld aan de diverse deelnemers van bouwwerken om een sluitende oplossing qua verzekeringen voor te stellen waarbij het verband tussen de diverse partijen, de gezamenlijke belangen en de onderlinge verbanden worden duidelijk gemaakt
  • Dus : inzicht in ABR-polis, zowel afd. 1, materiële schade, als afd. 2, B.A.
  • Dus : inzicht in Controleverzekering
  • Dus : inzicht en kennis van de wetten Peeters-Borsus en Peeters-Ducarme
  • Er wordt dieper ingegaan op de aansprakelijkheid van de verschillende partijen en hoe elk van hen een individuele oplossing heeft of denkt te hebben en hoe men best de risico's van een werf verzekert
  • De gekruiste aansprakelijkheid en de mogelijkheden en beperkingen ervan
 • Scheidingslijnen tussen de afdeling B (burgelijke aansprakelijkheid) in de ABR polis en de tienjarige aansprakelijkheid
 • Er zal op technico-commercieel vlak een logische opbouw gedaan worden : wie verzekert wat, gedurende welke periode, voor welke risico's ?
 • Overzicht van de aansprakelijkheid ook na het einde van de bouwwerf
 • Contractuele en extra-contractuele B.A.
  • De verzekerbare gevaren zullen behandeld worden met onderzoek van de waarborgen en de klassieke uitsluitingen. De huidige marktvoorwaarden zullen benaderd worden
  • Vanuit de theorie wordt de praktijk benaderd : hoe verzekeren wij welk risico's ?

Doelen

Op het einde van de opleiding zullen de deelnemers :

 • kennis hebben van het verloop van een bouwproces, van de betrokken partijen en hoe deze zich juridisch met mekaar verbonden zijn
 • een overzicht kunnen geven van de voornaamste risico's die verbonden zijn aan bouwprojecten en zullen hiervoor de gepaste oplossingen kunnen voorstellen en uitwerken op het vlak van materiële schadeverzekering en op het vlak van aansprakelijkheid

Nuttige info

Methodologie

Afwisselend uiteenzetting met slides, teksten en onderdelen van verzekeringsoplossingen om alzo de puzzel van de dossiers « verzekeringen binnen het bouwgebeuren » op te lossen

Gebruik van talrijke voorbeelden en voorbeeldoplossingen

Duurtijd

1 dag

Aantal punten

6 punten worden toegekend voor deze opleiding

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Wij zullen contact met u opnemen zodra deze training op de agenda staat.

Terug naar catalogus

Verhuizen

We verhuizen deze maandag 6 mei

Skip