Termen

Doelgroep

Iedereen die te maken krijgt met het gebruik van de cloud en Ms 365

Nuttige basiskennis

Courant gebruik van Windows (gebruik toeetsenbord en muis - Vensters - Verkenner)

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Inhoud

 • De juiste plaats kiezen voor de opslag van de bestanden (OneDrive of SharePoint of de bestandsruimte van Teams)
 • OneDrive gebruiken
  • Bestanden en dossiers in OneDrive laden en opslaan
  • Bestanden opslaan en openen in de Office-toepassingen (Online en desktop)
  • Bestanden synchroniseren met OneDrive onder Windows
  • De bestanden beheren
   • Bestanden uploaden
   • Dossiers uploaden in Microsoft Edge of Google Chrome
   • Dossiers uploaden in andere browsers
  • Bestanden delen op OneDrive
   • Een bestand of een dossier delen
   • De gebruikers die een bestand/dossier delen, weergeven
   • De toegangsrechten beheren
   • Een toegangslink aanmaken

Doelen

 • De functies synchroniseren en delen gebruiken

Nuttige info

Methodologie

 • Onze pedagogische benadering is gericht op de persoon en stelt hem/haar een progressieve en continue kennisbenadering voor door denkwerk en actie te combineren. Ze berust op een principe van leren door experimenteren. De voorgestelde oefeningen zijn praktisch en concreet waardoor de materie kan worden verankerd en het inzicht kan worden verfijnd.
 • Wij stellen een geheel van activiteiten voor die we structureren tijdens de voorbereiding van de opleiding (Analyse van de op te lossen gevallen – Testen - Debriefing van oefeningen - Een beroep doen op het collectieve inzicht van de deelnemers - Praktische oefeningen - Kennisoverdracht - Omzetting in de realiteit van de deelnemer: rechtstreeks op het terrein, met name dankzij het gebruik van schriftjes van deelnemers …)

Duurtijd

1/2 dag

Aantal punten

Voor deze opleiding worden geen FSMA-punten toegekend

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Terug naar catalogus

BREAKING NEWS

Cepom heeft zojuist zijn gloednieuwe LMS platform gelanceerd. (gratis digitale opleidingen)

Meer over weten ?

Contacteer ons en aboneer u op onze nieuwsbrief!

Happy New Year

Join us on Linkedin Skip