Termen

Doelgroep

Iedere medewerker van een makelaarskantoor die in aanraking komt met elke vorm van :

 • schadeverzekering, waarbij « Rechtsbijstand » belangrijk is, zoals de verplichte B.A.-autoverzekering, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheidspolissen,…
 • bijstandsverzekering, tijdelijk of jaarcontract

 Meer bepaald :

 • de productiebeheerders
 • de schadebeheerders
 • de commerciële afgevaardigden
 • de verzekeringsjuristen

Nuttige basiskennis

Voorkennis : niet van toepassing

Zie eveneens het document « Technische opleidingen », « Voorgeschreven trajecten »

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Inhoud

Deel 1 : rechtsbijstand

 • Wettelijke context en Europese invloed 
 • De indeling van de verzekeringen en de regels die erop toepasselijk zijn volgens de wet van 4 april 2014 
 • De juridische gevolgen 
 • Types van Rechtsbijstandverzekeringen en soorten verzekeraars 
 • Draagwijdte van de waarborgen : basis en opties 
 • Verband en regeling met en binnen de Aansprakelijkheidsverzekeringen 
 • Nieuwe inhoud en bijkomende waarborgen van de meest recente verzekeringscontracten RBS 
 • Praktijkgevallen en oplossingen

Deel 2 : bijstand

 • Situering van de verzekering binnen de wet  van 4 april 2014 en de gevolgen 
 • Toepasselijke wetgeving 
 • Soorten verzekeringen 
 • Specifieke gevolgen bij eventueel gebruik maken van «Voorafgetekende contracten», wat betreft de totstandkoming van de contracten, van de dekking, de bedenktermijn, betaling van de premie,… 
 • Klassieke waarborgen (bijstand aan voertuigen, aan personen, aan huis…) 
 • Evolutie 
 • Belang van de uitsluitingen en van de mededeling van het risico

Doelen

Op het einde van de opleiding zullen de deelnemers kunnen :

Deel 1 : rechtsbijstand

 • een onderscheid maken tussen de verschillende soorten waarborgen en de betekenis ervan binnen de context van de verzekeringen die er aan verbonden zijn 
 • de basisprincipes toepassen in de praktijk en het verband begrijpen met de aansprakelijkheid die gedekt wordt in de diverse polissen B.A. 
 • uitleggen welke nieuwe uitbreidingen en tendensen bestaan binnen de Rechtsbijstandspolissen

Deel 2 : bijstand

 • het onderscheid maken tussen « Reispolissen » en « Bijstandsverzekeringen » 
 • de behoeften van de cliënt herkennen en er een antwoord op formuleren 
 • de principes toepassen inzake « verzekeringsaanvraag » en « voorafgetekende polissen » 
 • benoemen en begrijpen welke de belangrijkste prestaties zijn binnen de bijstandsverzekeringen (voertuigen, personen en bijstand aan huis) 
 • ontdekken welke de belangrijkste uitsluitingen en beperkingen zijn binnen dit soort contracten en dit ook kunnen toepassen

Nuttige info

Methodologie

Afwisseling van uiteenzettingen, groepdiscussies, individuele en collectieve analyses van contracten, oplossen van vragen m.b.t. praktijkgevallen

Duurtijd

1 dag

Aantal punten

6 punten worden toegekend voor deze opleiding

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Wij zullen contact met u opnemen zodra deze training op de agenda staat.

Terug naar catalogus

BREAKING NEWS

Cepom heeft zojuist zijn gloednieuwe LMS platform gelanceerd. (gratis digitale opleidingen)

Meer over weten ?

Contacteer ons en aboneer u op onze nieuwsbrief!

Happy New Year

Join us on Linkedin Skip