Termen

Doelgroep

Iedereen die wil werken aan zijn veerkracht en bevlogenheid

Nuttige basiskennis

Geen

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Beschrijving

Je brengt heel wat uren door op je werk, je werk bepaalt dan ook een groot deel van je leven. De grote uitdaging vandaag de dag is om, gegeven de grote werkdruk, hoge verwachtingen en scherpe doelstellingen, allerlei snelle, opeenvolgende veranderingen en herstructureringen, … toch productief, geëngageerd, veerkrachtig en met energie aan het werk te zijn en vooral ook te blijven op langere termijn.
Maar ook vanuit het perspectief van de organisatie zijn veerkracht en bevlogenheid belangrijke factoren. Organisaties bestaan namelijk uit een kern van mensen met daar omheen een bedrijfseconomisch kader. Met hun veerkracht en bevlogenheid zijn medewerkers dus niet alleen een belangrijke maar ook een noodzakelijke drijvende kracht achter (de groei van) organisaties. Steeds meer onderzoek wijst uit dat bevlogenheid als het ware een ‘antigif’ is tegen burn-out. Zoals boven reeds vermeld toont onderzoek namelijk aan dat medewerkers die goed in hun vel zitten en bevlogen aan het werk zijn, zorgen voor o.a. hogere productiviteit, betere dienstverlening, duurzame inzetbaarheid, meer initiatief, lager verzuim, grotere bedrijfsbinding, …

Inhoud

In een eerste deel wordt stilgestaan bij de begrippen veerkracht en bevlogenheid. We situeren dit in het bredere kader “welbevinden op het werk”.
We kijken hoe men kan ingrijpen op de eigen manier van denken, handelen, en lichamelijk/emotioneel reageren en de interactie daartussen en de omgeving, hetgeen de basis is om in een veerkracht- en bevlogenheidsbevorderende spiraal terecht te komen. We vertalen dit naar praktische oefeningen.
• Deel 1: De balans opmaken; We gaan na waar de voornaamste bronnen van stress, knelpunten en frustraties liggen alsook kijken we naar factoren die helpen om het vol te houden en datgene wat energie, voldoening en werkplezier geeft.
• Deel 2: Oplossingsgericht werken vanuit je cirkel van invloed.
Wanneer frustraties enerzijds en machteloosheid anderzijds op de voorgrond komen te staan, gaat men vaak meer en meer energie verliezen aan zaken waar men geen invloed op heeft. Vervolgens hebben we minder energie over om te investeren in zaken die er wel toe doen en waar we wel mee aan de slag kunnen. Hoewel de stressbronnen, de oorzaken inderdaad deels vanuit de omstandigheden komen, zal de aanpak veeleer liggen in de eigen manier van ermee om te gaan.
Uit onderzoek blijft dat mensen die hoog scoren op veerkracht en bevlogenheid vooral focussen op waar men wel impact op heeft. “Verander wat je niet kan accepteren, accepteer wat je niet kan veranderen – en wees zo wijs om het verschil tussen de 2 te zien…”
??" Terug grip leren krijgen op gebeurtenissen, mogelijke frustraties, knelpunten via het werken vanuit je cirkel van invloed, de energie te investeren in wat men wel kan beïnvloeden. Oplossingsgericht denken ipv probleemgericht denken is hier de focus.
??" Omgaan met frustraties rond dingen waar men geen invloed op heeft, inperken van “klaaggedrag” en negatieve beïnvloeding van collega’s onderling, manieren om frustraties aan bod te laten komen op een constructieve manier
• Deel 3: Mentale veerkracht
“De wereld is veranderd, wij mensen niet”. De “klassieke” timemanagementprincipes van prioriteiten bepalen en efficiënt werken zijn onvoldoende om tegemoet te komen aan de hoeveelheid werk en info die er op ons afkomt (vb. communicatie via elektronische weg) en vooral ook de aard van het werk (=mentaal werk) en de omgeving waarin dit plaatsvindt (vb. landschapsbureaus). We merken dat het steeds moeilijker wordt om onze focus te bewaken maar ook om het werk mentaal “los te laten”, we blijven als het ware bezig. En, we zoeken naar een optimale “work-life” balance, in een tijd waarin werk en privé juist meer en meer vermengd geraken met mekaar en in mekaar overvloeien. Vanuit recente inzichten in de neurobiologische principes van aandacht-en energiemanagement door ons brein gaan we na hoe we slimmer kunnen werken met ons mentaal kapitaal. Focus is de sleutel! ??" Hoe waakzaam zijn wanneer flexibel werken mogelijks kan overslaan in niet productief en energievretend multitasken en wat je eraan kan doen; ??" Het managen van jezelf en de omgeving: hoe in de afwezigheid van structuren (vb. landschapsbureaus, smartphones) omgaan met en onszelf beschermen tegen overbelasting van prikkels vanuit de omgeving ??" Mentaal verwerken en “loslaten”: hoe al de overvloed aan input ook diepgaand verwerkt krijgen en opgeslagen krijgen; Hoe mentaal ook terug kunnen “loslaten”? (“Ik zou zo graag stoppen met denken!”) De seizoenen als metafoor voor de werking van ons brein; focus afwisselen met noodzakelijke verwerkingstijd en tijd om mentaal echt tot rust te komen; naast maatregelen “na” de uren gaan we na hoe dit ook te integreren tijdens de werkuren.
• Deel 4: “Waarom doen we wat we doen?”
Het vermogen om voluit te leven en plezier te (blijven) ervaren in je werk wordt grotendeels bepaald door doelen na te streven en dingen te doen geïnspireerd vanuit levensprincipes en waarden, ambities en drijfveren, talenten en kwaliteiten (persoonlijk en bedrijfsgerelateerd). Dit om van daaruit een engagement aan te gaan met de werkomgeving alsook de eigen job.
“Het allerbelangrijkste is om erachter te komen wat het allerbelangrijkste is”.
• Deel 5: Ken je eigen valkuilen.
Ieder van ons heeft gewoontepatronen, bepaalde manieren van denken (mindset) en handelen die we op automatische piloot gebruiken. Echter, deze automatische patronen kunnen valkuilen worden wanneer de werkdruk te hoog wordt en stress de bovenhand gaat nemen.
Welke veelvoorkomende automatische denk-en gedragspatronen bestaan er, welke zijn de positieve kanten ervan – wanneer zijn ze helpend? Welke zijn de mogelijke risico’s of valkuilen, wanneer zijn ze niet-helpend maar eerder veerkrachtondermijnend. Hoe deze patronen in vraag stellen en komen tot helpende alternatieven?
• Deel 6: Back to basics.
Een bevlogen medewerker gaat “moe maar voldaan” naar huis. Maar ook in dat geval blijft het belangrijk en noodzakelijk om de lichamelijke weerbaarheid en energie te bewaken. We kijken naar de basismaatregelen om lichamelijke weerbaarheid te bewaken (lichaamsbeweging, voeding, slaap,…). We kijken specifiek naar het belang van gezonde slaap. We geven inzichten, concrete tips en aandachtspunten.
• Deel 7: Het dichten van de kloof tussen weten en doen: Persoonlijk actieplan
Werkwijze
Deze training zal een combinatie zijn van thema’s en technieken aangereikt door de trainer, persoonlijke reflectie, begeleide oefeningen, brainstorming en groepsdiscussies waarin de technieken toegepast worden op persoonlijk ingebrachte situaties. Er wordt een totaalbenadering nagestreefd waarin de belangrijke pijlers van menselijk functioneren (gedragsmatig, mentaal, lichamelijk/emotioneel, de interactie en de context) vervat zitten. Deelnemers kunnen vervolgens (in functie van hun persoonlijke leerwens) zelf selecteren waar voor hen de aandachtspunten liggen die resulteren in een gepersonaliseerd plan van aanpak (transfer). Door een periode van enkele weken tussen de 2 trainingsdagen in te lassen wordt het persoonlijk engagement aangesproken en wordt de transfer naar de praktijk ook vergroot.

Doelen

Deze training zal zich richten op wat men als individuele medewerker hierrond kan doen door
1) inzicht te verweren in wat begrippen als veerkracht en bevlogenheid nu eigenlijk betekenen en via welke factoren en technieken je dit proactief zelf mee kan bevorderen
2) het belang en de noodzaak te (h)erkennen om hiermee aan de slag te gaan voor zichzelf, alsook voor de organisatie waardoor men ook een positief rolmodel kan zijn naar collega’s, medewerkers
3) via evidence-based technieken, die vertaald worden in praktische interventies, de eigen veerkracht en bevlogenheid te bevorderen waarbij een totaalbenadering wordt nagestreefd en de verschillende aspecten van veerkracht en bevlogenheid (gedragsmatig, mentaal, lichamelijk/emotioneel, de interactie en de context) vervat zitten.

Nuttige info

Methodologie

Deze training zal een combinatie zijn van thema’s en technieken aangereikt door de trainer, persoonlijke reflectie, begeleide oefeningen, brainstorming en groepsdiscussies waarin de technieken toegepast worden op persoonlijk ingebrachte situaties. Er wordt een totaalbenadering nagestreefd waarin de belangrijke pijlers van menselijk functioneren (gedragsmatig, mentaal, lichamelijk/emotioneel, de interactie en de context) vervat zitten. Deelnemers kunnen vervolgens (in functie van hun persoonlijke leerwens) zelf selecteren waar voor hen de aandachtspunten liggen die resulteren in een gepersonaliseerd plan van aanpak (transfer). Door een periode van enkele weken tussen de 2 trainingsdagen in te lassen wordt het persoonlijk engagement aangesproken en wordt de transfer naar de praktijk ook vergroot.

Duurtijd

2-daagse training, telkens van 9 – 16.30u

Met 1 à 2 weken tussen

Aantal punten

Geen FSMA-punten worden toegekend voor deze opleidingen

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Terug naar catalogus

BREAKING NEWS

Cepom heeft zojuist zijn gloednieuwe LMS platform gelanceerd. (gratis digitale opleidingen)

Meer over weten ?

Contacteer ons en aboneer u op onze nieuwsbrief!

Happy New Year

Join us on Linkedin Skip