Cepom - Excel - BI (Power Query & Power Pivot)

Termen

Doelgroep

Iedereen met een heel goede kennis van Excel en die gegevens afkomstig van verschillende bronnen moet analyseren

Nuttige basiskennis

De module "Dynamische kruistabellen beheersen" hebben afgerond of over gelijkwaardige vaardigheden beschikken

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Beschrijving

Inhoud

  • De Bi-tools van Excel activeren (Power Pivot activeren - De andere Bi-tools downloaden en activeren)
  • De te gebruiken gegevens bepalen (De gegevens van een externe bron importeren - Excelgegevens toevoegen aan een bestaand gegevensmodel - Een gegevensmodel creëren op basis van een Excel-gegevensblad)
  • Power Query gebruiken (- een verzoek creëren - Een verzoek wijzigen - Inleiding tot de M-taal en het gegenereerde script - Berekende kolommen (bases) creëren - De filterfuncties gebruiken - Het resultaat doorsturen en de update beheren - De gegevens transformeren - Tabellen onderling verbinden (Merge, Combine, Append) - Berekende kolommen creëren (geavanceerde functies))
  • Het gegevensmodel Power Pivot beheren (Een gegevensmodel creëren - Expliciete metingen creëren en ze gebruiken in een dynamische kruistabel - KPI creëren - De zichtbaarheid van de gegevens beheren - Een dynamische kruistabel creëren op basis van een Power Pivot-model)

Doelen

  • Een relationeel model begrijpen
  • Gegevens integreren met Power Query
  • De door Power Pivot gebruikte concepten beheersen

Nuttige info

Methodologie

  • Onze pedagogische benadering is gericht op de persoon en stelt hem/haar een progressieve en continue kennisbenadering voor door denkwerk en actie te combineren. Ze berust op een principe van leren door experimenteren. De voorgestelde oefeningen zijn praktisch en concreet waardoor de materie kan worden verankerd en het inzicht kan worden verfijnd.
  • Wij stellen een geheel van activiteiten voor die we structureren tijdens de voorbereiding van de opleiding (Analyse van de op te lossen gevallen – Testen - Debriefing van oefeningen - Een beroep doen op het collectieve inzicht van de deelnemers - Praktische oefeningen - Kennisoverdracht - Omzetting in de realiteit van de deelnemer: rechtstreeks op het terrein, met name dankzij het gebruik van schriftjes van deelnemers …)

Duurtijd

1 dag

Aantal punten

Voor deze opleiding worden geen FSMA-punten toegekend

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Terug naar catalogus

Verhuizen

We verhuizen deze maandag 6 mei

Skip