Termen

Doelgroep

Voor iedereen die over een goede basiskennis van de doeltaal beschikt en op een doelgerichte manier wil telefoneren.

Nuttige basiskennis

Niveau = minimum 2/5 ALTE - B1

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Inhoud

Tijdens de opleiding wordt er gewerkt rond de volgende specifieke telefoonvaardigheden:

  • een cliënt telefonisch onthalen (doorverbinden, filteren van oproepen, boodschappen aannemen, …);
  • inlichtingen uitwisselen;
  • afspraken bevestigen;
  • zich excuseren;
  • iemand geruststellen;
  • een probleem analyseren;

Doelen

Aan de hand van standaarduitdrukkingen leert u op een doelgerichte manier te telefoneren in de doeltaal.

Nuttige info

Methodologie

Beginevaluatie: mondeling (per telefoon) en schriftelijk (opgestuurd per mail), individueel rapport
 

Uurrooster: af te spreken

Periode: het hele jaar

Quality control: elektronische formulieren

E-learning: Bij het begin van de opleiding krijgt de cursist toegang tot het webbased e-learningplatform, waar hij een volledige grammaticadatabank kan raadplegen. Wekelijks ontvangt hij tot en met 3 maand na de opleiding vijf reeksen van tien oefeningen, die automatisch verbeterd worden.

Bovendien krijgt elke cursist de mogelijkheid om naar eigen keuze e-lexica (woordenschatslijsten) met specifieke beroepswoordenschat in te oefenen op het webbased e-learningplatform. Verzekeringsterminologie is een van de belangrijkste keuzemogelijkheden.

Duurtijd

De volledige opleiding duurt 12 uur en kan als volgt georganiseerd worden :  

- 4 sessies van 3 uur per week

- telkens van 09u – 12u of van 13u – 16u

Aantal punten

Geen punt wordt toegeschreven aan deze opleiding.

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Terug naar catalogus

COVID19

Beste bezoeker, In het kader van de actuele context rond de Coronaproblematiek heeft Cepom, in samenspraak met de Raad van bestuur, beslist om de behandeling van alle aanvragen tot opleiding tot nader order op te schorten. Conform de overheidsmaatregelen worden onze opleidingen eveneens opgeschort, en dit tot minstens maandag 20 april 2020. Wij danken u voor uw begrip.