Termen

Doelgroep

Iedereen met een basiskennis van databases die gegevens in Excel wil analyseren en samenvatten

Nuttige basiskennis

De module "Databases beheersen" hebben afgerond of over gelijkwaardige vaardigheden beschikken

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Beschrijving

Inhoud

 • Brongegevens beheren (De gegevens voorbereiden - Power Qwery gebruiken)
 • Een eenvoudige kruistabel maken (De dynamische kruistabel definiëren - De structuur van de dynamische kruistabel kennen - Een dynamische kruistabel maken - De berekeningsfunctie van de waarden aanpassen - De waarden anders weergeven - Totalen toevoegen en/of verwijderen)
 • De dynamische kruistabel beheren (velden verplaatsen, toevoegen, verwijderen - Gegevens bijwerken - De gegevensbron bewerken - Een kruistabel verplaatsen of verwijderen)
 • De details weergeven/verbergen (De detailrijen of -kolommen weergeven/verbergen - De details tonen/verbergen in compacte lay-out - De brongegevens van een cel van het gegevensveld weergeven)
 • Een dynamische kruistabel bewerken (De rij-, kolom- of paginavelden personaliseren - De weergave van de gegevensvelden personaliseren - De velden van totalen of subtotalen gebruiken - Berekende velden en elementen maken - De formules beheren)
 • Een dynamische kruistabel opmaken (De opmaak van het rapport bewerken - De algemene totalen weergeven of verbergen - De subtotalen beheren - Gegevens sorteren - Gegevens filteren - Een segment en een chronologie invoeren - Groeperen en loskoppelen - De stijlen gebruiken en bewerken)
 • Dynamische kruisgrafieken maken (De terminologie en weergave van gegevens begrijpen - De verschillen tussen De verschillen begrijpen tussen rapporten van dynamische kruisgrafieken en gewone rapporten - Niet-interactieve grafieken (de veldknoppen weergeven of verbergen) - Een rapport van een dynamische kruisgrafiek maken)
 • Een dynamische kruistabel maken met verschillende gegevenstabellen
 • Power Pivot gebruiken om relaties te maken

Doelen

 • De organisatie van de samen te vatten gegevens uitwerken
 • Gegevens analyseren en samenvatten dankzij de dynamische kruistabellen
 • Het beheer van meervoudige gegevensbronnen optimaliseren
 • De weergave van de resultaten bewerken
 • De resultaten illustreren met dynamische kruisgrafieken

Nuttige info

Methodologie

 • Onze pedagogische benadering is gericht op de persoon en stelt hem/haar een progressieve en continue kennisbenadering voor door denkwerk en actie te combineren. Ze berust op een principe van leren door experimenteren. De voorgestelde oefeningen zijn praktisch en concreet waardoor de materie kan worden verankerd en het inzicht kan worden verfijnd.
 • Wij stellen een geheel van activiteiten voor die we structureren tijdens de voorbereiding van de opleiding (Analyse van de op te lossen gevallen – Testen - Debriefing van oefeningen - Een beroep doen op het collectieve inzicht van de deelnemers - Praktische oefeningen - Kennisoverdracht - Omzetting in de realiteit van de deelnemer: rechtstreeks op het terrein, met name dankzij het gebruik van schriftjes van deelnemers …)

Duurtijd

1 dag

Aantal punten

Voor deze opleiding worden geen FSMA-punten toegekend

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Terug naar catalogus

BREAKING NEWS

Cepom heeft zojuist zijn gloednieuwe LMS platform gelanceerd. (gratis digitale opleidingen)

Meer over weten ?

Contacteer ons en aboneer u op onze nieuwsbrief!

Happy New Year

Join us on Linkedin Skip