Wanneer en wie kan u dit programma aanbieden?


Zoals bepaald in de huidige wetgeving (CAO 82 & 82bis) kan u dit programma voorstellen tijdens het ontslag aan mensen die op dat moment minstens 45 jaar oud zijn en een anciënniteit van minimum 1 jaar hebben, op voorwaarde dat ze niet ontslagen werden wegens wangedrag. De werkgever is verplicht een voorstel te doen, de werknemer is verplicht hierop in te gaan.


Waarom voor onze formule kiezen, als werkgever van het PC307?


U kiest natuurlijk zelf uw partner m.b.t. Outplacement, maar in plaats van zonder meer de sancties en voorwaarden van de VDAB te aanvaarden (1.800,00 € bijdrage en een eventuele administratieve boete zoals bepaald in de huidige wetgeving) kan u voor een meer sociale oplossing kiezen. U krijgt namelijk voor bijna hetzelfde bedrag (2.136,00€) de garantie op een outplacement in dezelfde sector of een andere sector. Zelfs een outplacement als zelfstandige is mogelijk.


Meer infos

 

 

Nuttige adressen


Ilham BAOCHE 02 761 21 11 -  ilham.baoche@right.com

Daniel BRULLEMANS 02 725 08 89 - daniel.brullemans@cepom.be

ONZE SECTORALE EN SOCIALE PARTNERS

COVID19

Beste bezoeker,

In het kader van de actuele context rond de Coronaproblematiek heeft Cepom, in samenspraak met de Raad van bestuur, beslist om alle klassikale opleidingen op te schorten, en dit tot nader order.

In deze onuitgegeven omstandigheden en om zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften en aanvragen van de medewerkers van de PC 307, heeft Cepom zijn eerste digitale opleidingen opgezet.

Ontdek hier ons aanbod.

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwe digitale opleidingen? Schrijf dan vlug in op onze nieuwsbrief.

Wij danken u voor uw begrip.