Cepom - Aanbod type 2: Medewerker heeft een opzegtermijn van 30 weken of meer (te presteren)

Indien de betrokken medewerker een opzegtermijn van 30 weken of meer moet presteren, zal de werkgever zelf hem/haar per aangetekend schrijven een outplacementvoorstel moeten doen, en dit binnen de termijn van vier weken na de kennisgeving van het ontslag.

Als de ontslagen medewerker het outplacementprogramma aanvaardt, zal de werkgever de volgende documenten bezorgen: michelle.leblois@cepom.be

  • Een kopie van de opzegbrief met daarin het akkoord ondertekend door de geoutplaceerde persoon (een e-mail of een vermelding "goed voor akkoord") volstaat.
  • Het antwoord- en inschrijvingsformulier of, als die niet voorhanden zijn, alle persoonsgegevens van de geoutplaceerde persoon (naam, voornaam, geboortedatum, privéadres, e-mailadres, telefoonnummer en/of mobiel nummer).

Bij de ontvangst van de documenten zal Cepom een factuur opstellen en zal de werkgever uitgenodigd worden deze zo snel mogelijk te betalen. Opgelet! Uitsluitend de betaling van het bedrag in kwestie ontheft u van de wettelijke verplichtingen ten opzichte van de ontslagen medewerker.

De projectcoördinatrice - Anja CORBEEL - zal vervolgens contact opnemen met de kandida(a)t(e) om het programma te lanceren. Hij/zij begint met een eerste gesprek om kennis te maken met de consultant die hem/haar zal begeleiden.

Documenten die noodzakelijk zijn:

?Hoeveel bedragen de kosten?

2.136,00 € incl. btw over te schrijven door de werkgever op het rekeningnummer CEPOM BNP BE31 0016 5644 5455 - BIC GEBABB en dit op basis van de factuur die door CEPOM zal worden opgesteld zodra het alle nodige documenten heeft ontvangen.

Hebt u nog vragen?

Anja CORBEEL  +32 2 761 21 11 - anja.corbeel@right.com

Michelle LEBLOIS +32 495 55 90 95 - michelle.leblois@cepom.be

 

ONZE SECTORALE EN SOCIALE PARTNERS

BREAKING NEWS

Cepom heeft zojuist zijn gloednieuwe LMS platform gelanceerd. (gratis digitale opleidingen)

Meer over weten ?

Contacteer ons en aboneer u op onze nieuwsbrief!

Skip