Cepom - Aanbod type 3: Medewerker ontvangt een opzegvergoeding van 30 weken of meer

Indien de betrokken medewerker een opzegvergoeding van 30 weken of meer ontvangt, zal de werkgever zelf hem/haar per aangetekend schrijven een outplacementvoorstel moeten doen, en dit binnen de termijn van 15 dagen na de kennisgeving van het ontslag.

De outplacementwaarde moet overeenstemmen met de waarde van 1/12 van de jaarlijkse bezoldiging voorafgaand aan het ontslag ("voordelen alle aard" en "variabel loon" inbegrepen).

Merk op dat de werkgever-inschrijver als enige verantwoordelijk is voor de bepaling van de waarde van 1/12 van de jaarlijkse bezoldiging.

Concreet wordt de outplacementwaarde door de wet begrensd tot een bedrag tussen 1.800 EUR en 5.500 EUR.

De variabele waarde zal overeenstemmen met één van de 3 volgende categorieën:

Categorie 1: 1/12 van de jaarlijkse bezoldiging – tot 3.000 €.

Categorie 2: 1/12 van de jaarlijkse bezoldiging – tussen 3.001 € en 4.200 €.

Categorie 3: 1/12 van de jaarlijkse bezoldiging – tussen 4.201 € en 5.500 €.

Als de ontslagen medewerker het outplacementprogramma aanvaardt, moet u de volgende documenten naar het adres stephanie.verhulst@cepom.be sturen.

  • Een kopie van de berekeningsfiche op basis waarvan de referentiewaarde die overeenstemt met 1/12 van de jaarlijkse bezoldiging bepaald kan worden.
  • Een kopie van de opzegbrief met daarin het akkoord ondertekend door de geoutplaceerde persoon (een e-mail of een vermelding "goed voor akkoord") volstaat.
  • Het antwoord- en inschrijvingsformulier of, als die niet voorhanden zijn, alle persoonsgegevens van de geoutplaceerde persoon (naam, voornaam, geboortedatum, privéadres, e-mailadres, telefoonnummer en/of mobiel nummer).

Bij de ontvangst van de documenten zal Cepom een factuur opstellen en zal u uitgenodigd worden deze zo snel mogelijk te betalen. Opgelet! Uitsluitend de betaling van het bedrag in kwestie ontheft u van uw wettelijke verplichtingen ten opzichte van de ontslagen medewerker.

De projectcoördinatrice – Anja CORBEEL – zal vervolgens contact opnemen met de kandida(a)t(e) om het programma te lanceren. Hij/zij begint met een eerste gesprek om kennis te maken met de consultant die hem/haar zal begeleiden.

Documenten die noodzakelijk zijn voor het outplacementaanbod:

Hoeveel bedragen de kosten?

Het voornoemde bedrag bestaat uit:

A: De waarde van 1/12 van de jaarlijkse bezoldiging voorafgaand aan het ontslag ("voordelen alle aard" en "variabel loon" inbegrepen) +
     21% BTW.

B: + 200,00 € BTW inclusief / administratieve kosten.

Dit bedrag (A + B) zal overgeschreven moeten worden door de werkgever op het rekeningnummer CEPOM BNP  BE31 0016 5644 5455 - BIC GEBABB en dit op basis van de factuur die door CEPOM zal worden opgesteld zodra het alle nodige documenten heeft ontvangen.

Hebt u nog vragen?

Anja CORBEEL  +32 2 761 21 11 - anja.corbeel@right.com

Stéphanie VERHULST  +32 470 28 48 15 - stephanie.verhulst@cepom.be

 

ONZE SECTORALE EN SOCIALE PARTNERS

Verhuizen

We verhuizen deze maandag 6 mei

Skip