Cepom - Aanbod type 1: Medewerker heeft een opzegtermijn van minder dan 30 weken en is ouder dan 45 jaar

De CAO 82bis is van toepassing, u hebt als werkgever dus vanaf de beëindiging van het contract 15 dagen de tijd om het outplacementvoorstel te versturen. Dit voorstel moet aangetekend verstuurd worden.

Als de ontslagen medewerker het outplacementprogramma aanvaardt, moet u de volgende documenten naar het adres stephanie.verhulst@cepom.be sturen.

  • Een kopie van de opzegbrief met daarin het akkoord ondertekend door de geoutplaceerde persoon (een e-mail of een vermelding "goed voor akkoord") volstaat.
  • Het antwoord- en inschrijvingsformulier of, als die niet voorhanden zijn, alle persoonsgegevens van de geoutplaceerde persoon (naam, voornaam, geboortedatum, privéadres, e-mailadres, telefoonnummer en/of mobiel nummer).

Bij de ontvangst van de documenten zal Cepom een factuur opstellen en zal u uitgenodigd worden deze zo snel mogelijk te betalen. Opgelet! Uitsluitend de betaling van het bedrag in kwestie ontheft u van uw wettelijke verplichtingen ten opzichte van de ontslagen medewerker.

De projectcoördinatrice - Anja CORBEEL - zal vervolgens contact opnemen met de kandida(a)t(e) om het programma te lanceren. Hij/zij begint met een eerste gesprek om kennis te maken met de consultant die hem/haar zal begeleiden.

Documenten die noodzakelijk zijn :

Hoeveel bedragen de kosten?

2.136,00 € incl. btw over te schrijven door de werkgever op het rekeningnummer CEPOM BNP BE31 0016 5644 5455 - BIC GEBABB en dit op basis van de factuur die door CEPOM zal worden opgesteld zodra het alle nodige documenten heeft ontvangen.

Hebt u nog vragen?

Anja CORBEEL  +32 2 761 21 11 - anja.corbeel@right.com

Stéphanie VERHULST  +32 470 28 48 15 - stephanie.verhulst@cepom.be

ONZE SECTORALE EN SOCIALE PARTNERS

Verhuizen

We verhuizen deze maandag 6 mei

Skip