Cepom - Overheidsopdrachten - Basic

Termen

Doelgroep

Iedereen die een commerciële functie heeft of bezig is met het opstellen van offertes voor verzekeringen binnen de publieke sector (administraties, zorgsector, onderwijs, cultuur…)

In het bijzonder :

 • Commercieel verantwoordelijke
 • Backoffice medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van offertes

Nuttige basiskennis

Geen of weinig voorkennis vereist

Zie ook nota "Toelichting over opleidingen ivm overheidsopdrachten"

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Beschrijving

Elke van de 20.000 Belgische overheden moeten hun verzekeringen via de reglementering Overheidsopdrachten aankopen

Hoe deze specifieke opdrachten binnen halen ?

Inhoud

1. Het wettelijk kader en het toepassingsgebied

2. Prospectie: mag ik contact hebben met de aankoper? Wat is toegelaten? Waarom is dit een belangrijke commerciële fase ?

3. Welke gunningswijzen bestaan er ?

4. De mogelijkheden van de onderhandelingsprocedures

5. Selectie

 • Het toegangsrecht
 • De nieuwe regels i.v.m. kwalitatieve selectie. Wat kan men vragen om na te gaan of ik de opdracht wel aankan?

6. Gunningscriteria

 • Op welke wijze wordt mijn offerte geëvalueerd ?
 • Weging van de gunningscriteria en gunning sub-criteria: hoe kan ik die gebruiken om mijn offerte te optimaliseren ?

7. De bekendmakingsregels :

 • De nieuwe drempels
 • De nieuwe termijnen om offertes in te dienen
 • Bijkomende informatie opvragen

8. Nieuwe aankoopmethodes

 • Opdracht en aankoopcentrales : What’s in it for me?
 • Concurrentiedialoog, elektronische veiling
 • Raamovereenkomst
 • Kwalificatiesysteem
 • Dynamisch aankoopsysteem

9. De procedure in praktijk van A tot Z : het bestek

 • Analyse van de belangrijkste punten van het bestek: percelen, posten, varianten, opties, voorwaardelijke delen…
 • De leidend ambtenaar.
 • Prijsherziening: nieuwe opportuniteiten

10. De procedure in praktijk van A tot Z : uw offerte

 • Opstellen van uw offerte: de voornaamste punten
 • Handtekening van uw offerte
 • Indiening van offertes: elektronisch versus papier
 • Verbinternistermijn van de offerte

11. De keuze van de winnaar :

 • Onderzoek van de regelmatigheid van de offertes
 • De informatieverplichten van de overheid
 • De motivatieverplichten van de overheid

12. Wat zijn de mogelijke beroepsprocedures ?

Doelen

 • De basisregels betreffende overheidsopdracht begrijpen
 • De belangrijkste elementen van een overheidsopdracht identificeren
 • Een aankondiging en een bestek analyseren
 • Mijn contact mogelijkheden met de overheid kennen (in de prospectie-en gunningsfase)

Nuttige info

Methodologie

Onze trainers zijn voormalige aankopers of juristen uit de publieke sector

Interactiviteit en een praktijkgerichte aanpak van de materie zijn belangrijke aspecten van al onze opleidingen om aan de verwachtingen van de deelnemers te kunnen tegemoetkomen en wederzijdse ervaringen uit te wisselen

De opleiding is uiteraard gebaseerd op de huidige Belgische Wetgeving en alle wijzigingen/ nieuwigheden die op dat moment van toepassing zijn

Het is de bedoeling om tijdens deze opleiding een volledige aankoopprocedure in de praktijk van A tot Z te volgen, vanaf de behoeftebepaling tot de definitieve oplevering

Duurtijd

1 dag

Aantal punten

6 punten worden toegekend voor deze opleiding

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Terug naar catalogus

Verhuizen

We verhuizen deze maandag 6 mei

Skip