Termen

Doelgroep

Iedereen die grote hoeveelheden informatie in Excel moet gebruiken

Nuttige basiskennis

Gelijkwaardige kennis hebben als bij de onderdelen die worden besproken in de module « Lijsten aanmaken » of « Tabellen ontwerpen – Niveau 2 »

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Beschrijving

Inhoud

  • Plannen (aanmaak, gebruik, wijziging, verwijdering)
  • Gegevenslijsten en databases (valideringscriteria, subtotalen, raadplegingen en extracties, complexe query’s)
  • Draaitabellen (definitie, gebruik van wizard, toevoeging van gegevens, wijziging van lay-out en opmaak, bijwerking, wijziging van berekeningswijze van velden, hergroepering van elementen, verwijdering)
  • Consolidaties (met of zonder koppelingen)

Doelen

  • Gegevens met geavanceerde criteria kunnen ophalen
  • Functies van een database gebruiken en een overzicht maken/aanpassen
  • Draaitabellen maken en afwerken om werkbladgegevens te analyseren

Nuttige info

Methodologie

  • Elk van onze benaderingswijzen past in een continu proces naar meer betrokkenheid en responsabilisering van alle spelers. Begrippen en concrete acties wisselen elkaar af om kennisoverdracht op het terrein te bevorderen en de verworven kennis op lange termijn te verankeren. De evaluatiemethode maakt bijsturingen mogelijk om te kunnen evolueren naar een volgende ontwikkelingsfase
  • De afwisseling tussen « tonen » – « uitleggen » – « uitproberen » biedt het voordeel dat wordt gestreefd naar autonomie van de deelnemer wat betreft de applicatie en zijn werkomgeving

Duurtijd

1 dag

Aantal punten

Voor deze opleiding worden geen FSMA-punten toegekend

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Terug naar catalogus

COVID19

 

Beste bezoeker,

In het kader van de actuele context rond de Coronaproblematiek heeft Cepom, in samenspraak met de Raad van bestuur, beslist om alle klassikale opleidingen op te schorten, en dit tot nader order.

In deze onuitgegeven omstandigheden en om zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften en aanvragen van de medewerkers van de PC 307, heeft Cepom een groot aantal digitale opleidingen opgezet.

Ontdek hier ons aanbod.

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwe digitale opleidingen? Schrijf dan vlug in op onze nieuwsbrief.

Wij danken u voor uw begrip.