Termen

Doelgroep

Iedereen die moet werken met gegevenslijsten Excel

Nuttige basiskennis

Elementaire kennis van Windows

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Beschrijving

Inhoud

 • Kennismaking met de nieuwe interface
 • Gegevenslijsten en databases (importeren van externe gegevens, opbouw van structuur, beheer van gegevens, opzoeking, sorteren, filters, voorwaardelijke opmaak en prestatie-indicatoren, beheer van dubbele gegevens, gebruik van vervolgkeuzelijst om gegevensinvoer te controleren)
 • Bestanden beheren (registreren in verschillende indelingen, comptabiliteit voeren, versturen, delen, openen)
 • Vormgeving van een tabel (stijlen, uit, uitlijning, randen, motieven, automatische indelingen, voorwaardelijke opmaak)
 • Voorbereiden tot het printen (verschillende weergavemogelijkheden, aangepaste kop-/voetteksten, afdrukvoorbeeld, afdrukken)
 • Datum- en tekstfuncties gebruiken
 • Bladen beheren (benoemen, verplaatsen, kopiëren, verwijderen, werkgroep selecteren)

Doelen

 • Een databasestructuur kunnen beheren, gegevens kunnen opzoeken, voorwaardelijke opmaak kunnen gebruiken
 • Basisfuncties kunnen gebruiken om cellen en getallen op te maken
 • Verschillende bladen in een werkmap kunnen bewerken

Nuttige info

Methodologie

 • Elk van onze benaderingswijzen past in een continu proces naar meer betrokkenheid en responsabilisering van alle spelers. Begrippen en concrete acties wisselen elkaar af om kennisoverdracht op het terrein te bevorderen en de verworven kennis op lange termijn te verankeren. De evaluatiemethode maakt bijsturingen mogelijk om te kunnen evolueren naar een volgende ontwikkelingsfase
 • De afwisseling tussen « tonen » – « uitleggen » – « uitproberen » biedt het voordeel dat wordt gestreefd naar autonomie van de deelnemer wat betreft de applicatie en zijn werkomgeving

Duurtijd

2 dagen

Aantal punten

Voor deze opleiding worden geen FSMA-punten toegekend

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Wij zullen contact met u opnemen zodra deze training op de agenda staat.

Terug naar catalogus

COVID19

 

Beste bezoeker,

In het kader van de actuele context rond de Coronaproblematiek heeft Cepom, in samenspraak met de Raad van bestuur, beslist om alle klassikale opleidingen op te schorten, en dit tot nader order.

In deze onuitgegeven omstandigheden en om zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften en aanvragen van de medewerkers van de PC 307, heeft Cepom een groot aantal digitale opleidingen opgezet.

Ontdek hier ons aanbod.

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwe digitale opleidingen? Schrijf dan vlug in op onze nieuwsbrief.

Wij danken u voor uw begrip.