Termen

Doelgroep

Iedereen die moet werken met gegevenslijsten Excel.

Nuttige basiskennis

Elementaire kennis van Windows.

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Beschrijving

Inhoud

 • Kennismaking met de nieuwe interface.
 • Gegevenslijsten en databases (importeren van externe gegevens, opbouw van structuur, beheer van gegevens, opzoeking, sorteren, filters, voorwaardelijke opmaak en prestatie-indicatoren, beheer van dubbele gegevens, gebruik van vervolgkeuzelijst om gegevensinvoer te controleren).
 • Bestanden beheren (registreren in verschillende indelingen, comptabiliteit voeren, versturen, delen, openen) .
 • Vormgeving van een tabel (stijlen, uit, uitlijning, randen, motieven, automatische indelingen, voorwaardelijke opmaak).
 • Voorbereiden tot het printen (verschillende weergavemogelijkheden, aangepaste kop-/voetteksten, afdrukvoorbeeld, afdrukken).
 • Datum- en tekstfuncties gebruiken.
 • Bladen beheren (benoemen, verplaatsen, kopiëren, verwijderen, werkgroep selecteren).

Doelen

 • Zich een werkfilosofie in een werkblad eigen maken in Excel.
 • Gegevenslijsten aanmaken, vormgeving bepalen, gebruiken en afdrukken.

Nuttige info

Methodologie

 • Elk van onze benaderingswijzen past in een continu proces naar meer betrokkenheid en responsabilisering van alle spelers. Begrippen en concrete acties wisselen elkaar af om kennisoverdracht op het terrein te bevorderen en de verworven kennis op lange termijn te verankeren. De evaluatiemethode maakt bijsturingen mogelijk om te kunnen evolueren naar een volgende ontwikkelingsfase.
 • De afwisseling tussen « tonen » – « uitleggen » – « uitproberen » biedt het voordeel dat wordt gestreefd naar autonomie van de deelnemer wat betreft de applicatie en zijn werkomgeving.

Duurtijd

2 dagen

Aantal punten

Geen punt wordt toegeschreven aan deze opleiding.

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Terug naar catalogus

COVID19

Beste bezoeker, In het kader van de actuele context rond de Coronaproblematiek heeft Cepom, in samenspraak met de Raad van bestuur, beslist om de behandeling van alle aanvragen tot opleiding tot nader order op te schorten. Conform de overheidsmaatregelen worden onze opleidingen eveneens opgeschort, en dit tot minstens maandag 20 april 2020. Wij danken u voor uw begrip.