Termen

Doelgroep

Iedereen die Excel-tabellen wil aanmaken.

Nuttige basiskennis

Elementaire kennis van Windows.

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Beschrijving

Inhoud

 • Kennismaking met de nieuwe interface.
 • Tabel analyseren en ontwerpen.
 • Formules ontwerpen en gebruiken (invoeren van formules, eenvoudige functies, relatieve/absolute adressering, reeksen, incrementaties, kopiëren en verplaatsen).
 • Bestanden beheren(opslaan in verschillende indelingen, management acounting, versturen, delen, openen) .
 • Vormgeving van een tabel (stijl, uitlijning, indelingen van getallen, randen, motieven, automatische indelingen, voorwaardelijke opmaak).
 • Voorbereiden tot afdruk (verschillende weergaves, aangepaste kop-/voetteksten, afdrukweergave, afdrukken).
 • Gebruik van data en uren optimaliseren (formules, functies en indelingen).
 • Bladen en werkmappen beheren (benoemen, verplaatsten, kopiëren, verwijderen, werkgroep selecteren, naar de achtergrond verplaatsen).
 • Werken met multi-bladbestanden(3D-formules ).

Doelen

 • Zich een werkfilosofie in een werkblad eigen maken.
 • Tabellen met eenvoudige rekenformules aanmaken, vormgeving bepalen en afdrukken.

Nuttige info

Methodologie

 • Elk van onze benaderingswijzen past in een continu proces naar meer betrokkenheid en responsabilisering van alle spelers. Begrippen en concrete acties wisselen elkaar af om kennisoverdracht op het terrein te bevorderen en de verworven kennis op lange termijn te verankeren. De evaluatiemethode maakt bijsturingen mogelijk om te kunnen evolueren naar een volgende ontwikkelingsfase.
 • De afwisseling tussen « tonen » – « uitleggen » – « uitproberen » biedt het voordeel dat wordt gestreefd naar autonomie van de deelnemer wat betreft de applicatie en zijn werkomgeving.

Duurtijd

2 dagen

Aantal punten

Geen punt wordt toegeschreven aan deze opleiding.

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Wij zullen contact met u opnemen zodra deze training op de agenda staat.

Terug naar catalogus

COVID19

Beste bezoeker, In het kader van de actuele context rond de Coronaproblematiek heeft Cepom, in samenspraak met de Raad van bestuur, beslist om de behandeling van alle aanvragen tot opleiding tot nader order op te schorten. Conform de overheidsmaatregelen worden onze opleidingen eveneens opgeschort, en dit tot minstens maandag 20 april 2020. Wij danken u voor uw begrip.