Termen

Doelgroep

Iedereen die zich verder in Excel wil bijscholen

Nuttige basiskennis

Gelijkwaardige kennis hebben als bij de onderdelen die worden besproken in de module « Tabellen ontwerpen – Niveau 1 »

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Beschrijving

Inhoud

 • Kennismaking met de voornaamste gevorderde functies (statistieken, voorwaardelijke formules, opzoekingen, …)
 • Werken met gegevens (halfautomatische gegevensinvoer, bibliotheek, onderling verband, audit van formules)
 • Lange documenten afdrukken (opfrissing lay-out, weergave-invoegen en aanpassen van pagina-eindes, titels in lijnen/kolommen herhalen, bepalen van afdrukgebied)
 • Objecten (verschillende types voorwerpen en gebruiksprincipe, verplaatsing, afmetingen herinstellen, opmaak)
 • Grafieken (nieuwe stijlen, types, elementen, aanmaak, opmaak, grafieken beheren, selectie, afmetingen bepalen, verplaatsen/kopiëren)
 • Gegevenslijsten en databases (externe gegevens importeren, structuur opmaken, beheer van gegevens, opzoeken, sorteren, filters, voorwaardelijke opmaak en prestatie-indicatoren, beheer van dubbele gegevens, gebruik van vervolgkeuzelijst om gegevensinvoer te controleren)

Doelen

 • Lange berekeningsformules aanmaken met verschillende rekenkundige operatoren
 • Tabellen met veel gegevens sorteren, filteren en afdrukken
 • Een eenvoudige grafiek maken

Nuttige info

Methodologie

 • Elk van onze benaderingswijzen past in een continu proces naar meer betrokkenheid en responsabilisering van alle spelers. Begrippen en concrete acties wisselen elkaar af om kennisoverdracht op het terrein te bevorderen en de verworven kennis op lange termijn te verankeren. De evaluatiemethode maakt bijsturingen mogelijk om te kunnen evolueren naar een volgende ontwikkelingsfase
 • De afwisseling tussen « tonen » – « uitleggen » – « uitproberen » biedt het voordeel dat wordt gestreefd naar autonomie van de deelnemer wat betreft de applicatie en zijn werkomgeving

Duurtijd

2 dagen

Aantal punten

Voor deze opleiding worden geen FSMA-punten toegekend

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Wij zullen contact met u opnemen zodra deze training op de agenda staat.

Terug naar catalogus

BREAKING NEWS

Cepom heeft zojuist zijn gloednieuwe LMS platform gelanceerd. (gratis digitale opleidingen)

Meer over weten ?

Contacteer ons en aboneer u op onze nieuwsbrief!

Skip