Termen

Doelgroep

Iedereen die zich verder in Excel wil bijscholen.

Nuttige basiskennis

Gelijkwaardige kennis hebben als bij de onderdelen die worden besproken in de module « Tabellen ontwerpen – Niveau 1 ».

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Beschrijving

Inhoud

 • Kennismaking met de voornaamste gevorderde functies (statistieken, voorwaardelijke formules, opzoekingen, …).
 • Werken met gegevens (halfautomatische gegevensinvoer, bibliotheek, onderling verband, audit van formules).
 • Lange documenten afdrukken (opfrissing lay-out, weergave-invoegen en aanpassen van pagina-eindes, titels in lijnen/kolommen herhalen, bepalen van afdrukgebied).
 • Objecten (verschillende types voorwerpen en gebruiksprincipe, verplaatsing, afmetingen herinstellen, opmaak).
 • Grafieken (nieuwe stijlen, types, elementen, aanmaak, opmaak, grafieken beheren, selectie, afmetingen bepalen, verplaatsen/kopiëren).
 • Gegevenslijsten en databases (externe gegevens importeren, structuur opmaken, beheer van gegevens, opzoeken, sorteren, filters, voorwaardelijke opmaak en prestatie-indicatoren, beheer van dubbele gegevens, gebruik van vervolgkeuzelijst om gegevensinvoer te controleren).

Doelen

 • Kennismaking met gevorderde functies.
 • Lange documenten beheren en afdrukken.
 • Vlot met objecten kunnen werken.
 • Gegevens voorstellen met behulp van een geschikte grafiek.
 • Databases aanmaken, gebruiken, beheren.

Nuttige info

Methodologie

 • Elk van onze benaderingswijzen past in een continu proces naar meer betrokkenheid en responsabilisering van alle spelers. Begrippen en concrete acties wisselen elkaar af om kennisoverdracht op het terrein te bevorderen en de verworven kennis op lange termijn te verankeren. De evaluatiemethode maakt bijsturingen mogelijk om te kunnen evolueren naar een volgende ontwikkelingsfase.
 • De afwisseling tussen « tonen » – « uitleggen » – « uitproberen » biedt het voordeel dat wordt gestreefd naar autonomie van de deelnemer wat betreft de applicatie en zijn werkomgeving.

Duurtijd

2 dagen

Aantal punten

Geen punt wordt toegeschreven aan deze opleiding.

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Wij zullen contact met u opnemen zodra deze training op de agenda staat.

Terug naar catalogus

COVID19

Beste bezoeker, In het kader van de actuele context rond de Coronaproblematiek heeft Cepom, in samenspraak met de Raad van bestuur, beslist om de behandeling van alle aanvragen tot opleiding tot nader order op te schorten. Conform de overheidsmaatregelen worden onze opleidingen eveneens opgeschort, en dit tot minstens maandag 20 april 2020. Wij danken u voor uw begrip.