Termen

Doelgroep

Iedere medewerker van een makelaarskantoor betrokken met de motorrijtuigenverzekeringen:

 • productiebeheerders;
 • schadebeheerders;

Nuttige basiskennis

Een kennis van de basisprincipes van de burgerlijke aansprakelijkheid is aangeraden en zeker van de verzekeringen "Motorrijtuigen".

Zie ook het document "Technische opleidingen – Voorgeschreven trajecten"

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Inhoud

 • Principes van schaderegeling : volgens gemeen recht en volgens conventie.
 • Algemene principes van schaderegeling volgens gemeen recht.
 • Welke voordelen biedt de mogelijkheid van toepassing van conventies ?
 • Overzicht, samenhang en details van de verschillende conventies.
 • Vanaf Europees Aanrijdingsformulier via Expertise Overeenkomst naar RDR tot de compensatiekas.
 • Waarbij praktische aanpak en gestructureerd overzicht van mogelijkheden en administratieve taken.
 • Andere conventies binnen de sfeer van Motorrijtuigenverzekeringen.

Doelen

Op het einde van de opleiding zullen de deelnemers:

 • de wettelijke achtergrond van de BA Autoverzekering materiële schade kunnen bepalen en toepassen;
 • de verschillende Conventies binnen de verzekeringswereld begrijpen, kunnen vertalen en toepassen (basis);
 • de juridische middelen ter beveiliging van de slachtoffers kunnen opsommen.

Nuttige info

Methodologie

Uitwisseling van uiteenzettingen, studie van Conventies en praktijkoefeningen.

Duurtijd

2 dagen

Aantal punten

Deze opleiding geeft recht op 12 (twalf) punten.

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Wij zullen contact met u opnemen zodra deze training op de agenda staat.

Terug naar catalogus

COVID19

Beste bezoeker, In het kader van de actuele context rond de Coronaproblematiek heeft Cepom, in samenspraak met de Raad van bestuur, beslist om de behandeling van alle aanvragen tot opleiding tot nader order op te schorten. Conform de overheidsmaatregelen worden onze opleidingen eveneens opgeschort, en dit tot minstens maandag 20 april 2020. Wij danken u voor uw begrip.