Termen

Doelgroep

Iedereen die een bestaande database moet GEBRUIKEN.

Nuttige basiskennis

Minimale kennis van een vorige versie van Windows.

Deelnemers

Min. 6 deelnemers

Inhoud

Beschrijving

Inhoud

  • Kennismaking met de basisbegrippen (tabellen, velden, records, primaire sleutel).
  • Een tabel gebruiken (records toevoegen, verwijderen, verplaatsen, gegevens sorteren, filteren, opzoeken).
  • Selectiequery’s aanmaken (eenvoudige query’s aanmaken op basis van tabellen, uitdrukkingen in criteria, rekenvelden, query’s met parameters, snelkoppelingen, formules, hergroepering).
  • Actiequery’s aanmaken en gebruiken (verwijderquery, tabelmaakquery, toevoegquery, bijwerkquery).
  • Kruistabelquery’s aanmaken en gebruiken.

Doelen

  • Een bestaande database gebruiken.
  • Gegevens in tabellen sorteren, filteren en opzoeken.
  • Een database in Access raadplegen.

Nuttige info

Methodologie

  • Elk van onze benaderingswijzen past in een continu proces naar meer betrokkenheid en responsabilisering van alle spelers. Begrippen en concrete acties wisselen elkaar af om kennisoverdracht op het terrein te bevorderen en de verworven kennis op lange termijn te verankeren. De evaluatiemethode maakt bijsturingen mogelijk om te kunnen evolueren naar een volgende ontwikkelingsfase.
  • De afwisseling tussen « tonen » – « uitleggen » – « uitproberen » biedt het voordeel dat wordt gestreefd naar autonomie van de deelnemer wat betreft de applicatie en zijn werkomgeving.

Duurtijd

2 dagen

Aantal punten

Geen punt wordt toegeschreven aan deze opleiding.

Localisatie

Op de plaats die u verkiest op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn

Toon mijn interesse

Wij zullen contact met u opnemen zodra deze training op de agenda staat.

Terug naar catalogus

COVID19

Beste bezoeker, In het kader van de actuele context rond de Coronaproblematiek heeft Cepom, in samenspraak met de Raad van bestuur, beslist om de behandeling van alle aanvragen tot opleiding tot nader order op te schorten. Conform de overheidsmaatregelen worden onze opleidingen eveneens opgeschort, en dit tot minstens maandag 20 april 2020. Wij danken u voor uw begrip.